ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση τζίρου, αλλά μείωση κερδών για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ayxisi-tziroy-alla-meiosi-kerdon-gia-gek-terna-2286687

Οι χαμηλότερες επιδόσεις του κατασκευαστικού τομέα έπληξαν την κερδοφορία του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά τη διάρκεια του φετινού εννεαμήνου, παρά την άνοδο κατά 17,6% του κύκλου εργασιών σε 1,02 δισ. ευρώ, έναντι 867,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν κατά 59,5% σε 19,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 47,2 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους.

Κύριος λόγος ήταν η υστέρηση του τομέα των κατασκευών, όπου η καθαρή κερδοφορία μειώθηκε κατά 71,6% σε 17,4 εκατ. ευρώ, έναντι 61,4 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2017. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις αρχές του έτους και μέχρι σήμερα εκκρεμούν οι υπογραφές συμβάσεων νέων έργων, συνολικής αξίας 910 εκατ. ευρώ, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι (σε κοινοπραξία με τον ινδικό όμιλο της GMR) και το νότιο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 (Λαμία – Ξυνιάδα). Πάντως, ο κατασκευαστικός τζίρος προς τρίτους ενισχύθηκε κατά 3,1% σε 700 εκατ. ευρώ. Σήμερα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του ομίλου διαμορφώνεται σε 1,2 δισ. ευρώ.

Στον τομέα της ενέργειας, η θυγατρική ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή εμφάνισε θετικό πρόσημο κατά το φετινό εννεάμηνο, καθώς τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 36,3% σε 25,9 εκατ. ευρώ, απόρροια της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι ενοποιημένες πωλήσεις παρέμειναν σταθερές σε ετήσια βάση σε 208,5 εκατ. ευρώ (από 208,4 εκατ. ευρώ), ενώ η συνολική λειτουργική κερδοφορία ΕΒΙΤDA (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) ανήλθε σε 120 εκατ. ευρώ, έναντι 106,8 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 12,4%.

Σήμερα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της εταιρείας ανέρχεται σε 986 MW, εκ των οποίων 561 MW στην Ελλάδα, 293 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στη ΝΑ Ευρώπη. Ταυτόχρονα, κατασκευάζει ή έχει έτοιμα προς κατασκευή 301 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Απώτερος στόχος της εταιρείας είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητάς της.