ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ταχύτερα οι προκαταβολές των ενισχύσεων μέσω του αναπτυξιακού νόμου

Ταχύτερα οι προκαταβολές των ενισχύσεων μέσω του αναπτυξιακού νόμου

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για την ταχύτερη καταβολή και εξόφληση των ενισχύσεων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον τελευταίο αναπτυξιακό νόμο 4399/ 2016, καθώς και στους δύο προηγούμενους, τον 3299/2014 και τον 3908/2011, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης η οποία κατατέθηκε χθες στο νομοσχέδιο για τον θεματικό τουρισμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία, προβλέπεται ότι για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον νόμο 4399/2016 η επιχείρηση που υλοποιεί την επένδυση θα μπορεί να λάβει ποσό ίσο με το 25% της ενίσχυσης, εάν έχει υλοποιηθεί έργο ίσο τουλάχιστον με το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Η προκαταβολή αυτή δίνεται ύστερα από την υποβολή σχετικού αιτήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Σύμφωνα με όσα ίσχυαν έως τώρα, μπορούσε να δοθεί προκαταβολή ίση με το 50% του συνολικού ποσού της ενίσχυσης, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι είχε υλοποιηθεί το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

Επιπλέον, δίνεται μία ακόμη παράταση για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων που είχαν υπαχθεί στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους. Συγκεκριμένα, παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019 (αντί για τις 30 Ιουνίου 2018) η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που είχαν υπαχθεί στον νόμο 3299/2004, υπό την προϋπόθεση να έχει αποδεδειγμένα υλοποιηθεί το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Μάλιστα, η παραπάνω παράταση καταλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια στα οποία έχει χορηγηθεί παράταση ή δικαιούνται παράταση, σε περίπτωση προγενέστερη της παραπάνω ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας ολοκλήρωσής τους.

Επίσης, παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, αντί της 31ης Δεκεμβρίου 2018 που ισχύει σήμερα, η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3908/2011.

Με την ίδια τροπολογία παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να λάβουν όλο το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης που τους οφείλεται και όχι τμηματικά σε επτά δόσεις, όπως προέβλεπε μέχρι τώρα ο νόμος 4399/2016. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια είχαν ενταχθεί στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011 και έχουν ολοκληρώσει το 50% της επένδυσης μπορούν να λάβουν εφάπαξ το 50% του ενίσχυσης που προβλέπεται και όχι σε δόσεις.

Μάλιστα, ακόμη και αν έχουν ήδη λάβει μία δόση, μπορούν να λάβουν επίσης εφάπαξ το ποσό που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του 50% της ενίσχυσης.