ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φορολογικά κίνητρα για τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων ζητεί ο ΣΕΒ

Φορολογικά κίνητρα για τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων ζητεί ο ΣΕΒ

Θετικό αλλά όχι αρκετό θεωρεί ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, επί του οποίου ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να λάβει τον δρόμο προς τη Βουλή το επόμενο διάστημα.

Το νομοσχέδιο

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, με το νέο προτεινόμενο πλαίσιο επιλύεται οριστικά το ζήτημα της καταχρηστικότητας (δηλαδή μετασχηματισμοί που δεν προβλέπονται στο εταιρικό δίκαιο), εισάγονται σημαντικές απλουστεύσεις και δίνεται ευελιξία στις διαδικασίες μετατροπών, συγχωνεύσεων και διασπάσεων. Εντούτοις, παραμένουν αρκετά κρίσιμα ζητήματα προς επίλυση, με επίκεντρο την εναρμόνισή του με τις φορολογικές διατάξεις.

«Δίχως σχετική μέριμνα και άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών και προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως η παροχή κινήτρων που θα επιτρέπουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μετασχηματιστούν σε μεγαλύτερα μεγέθη, μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, τα οφέλη του νέου νόμου κινδυνεύουν να μείνουν μόνο στα χαρτιά», επισημαίνει ο ΣΕΒ στην ειδική έκθεσή του που δημοσιοποίησε χθες.

Στην Ελλάδα οι εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων είναι παραδοσιακά περιορισμένες σε πλήθος και, σε γενικές γραμμές, με μικρή μέση αξία συναλλαγής.

Κυριότεροι λόγοι θεωρούνται η απουσία ενός πλαισίου ευνοϊκών κανόνων και κινήτρων, ο κλειστός αριθμός μετασχηματισμών (δηλαδή ο αποκλεισμός διαφόρων μορφών μετασχηματισμών, όπως για παράδειγμα η απορρόφηση Ανώνυμης Εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης), αλλά και η έλλειψη πρόθεσης για συνεργασία που διέπει την κουλτούρα των επιχειρηματιών, κυρίως μικρού μεγέθους αλλά και οικογενειακού χαρακτήρα, που αποτελούν και την πλειονότητα της αγοράς.

Περαιτέρω, στην εγχώρια αγορά παρατηρείται συχνά το φαινόμενο οι διαπραγματεύσεις να διαρκούν εκτεταμένο χρονικό διάστημα δίχως να καταλήγουν τελικά σε κάποιο αποτέλεσμα, κυρίως λόγω διαφορετικών προσδοκιών μεταξύ αγοραστών και πωλητών σχετικά με το τίμημα της συναλλαγής, των αδυναμιών που έχει το σχετικό θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο, αλλά και των ζητημάτων που άπτονται των ευθυνών που συνεπάγεται ένας εταιρικός μετασχηματισμός για τα εμπλεκόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Τα στοιχεία του ΓΕΜΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) συνολικά από το 2012 έως σήμερα πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα 1.583 συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Επιπλέον, βάσει των στοιχείων του ΓΕΜΗ από το 2012 έως σήμερα πραγματοποιήθηκαν 9.778 μετατροπές επιχειρήσεων.
Οι μετατροπές επιχειρήσεων από μία νομική μορφή σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) αποτελεί τη συνηθέστερη, το 31,8% των μετατροπών. Επίσης, από το 2012 έως σήμερα υλοποιήθηκαν 65 διασπάσεις και 42 αποσχίσεις επιχειρήσεων.