ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δύο διαγωνισμοί για το ίδιο έργο από ΑΔΜΗΕ και EuroAsia

Δύο διαγωνισμοί για το ίδιο έργο από ΑΔΜΗΕ και EuroAsia

Σε εντελώς αντίθετες κατευθύνσεις κινούνται οι μέχρι πρότινος εταίροι στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, ΑΔΜΗΕ και EuroAsia Interconnector, όπως προκύπτει από τις χθεσινές ανακοινώσεις των δύο εταιρειών που δημοσιοποιήθηκαν με ολιγόλεπτη διαφορά. Αμφότερες οι εμπλεκόμενες εταιρείες εμφανίζονται έτοιμες να προχωρήσουν στην υλοποίηση της διασύνδεσης, πατώντας ο μεν ΑΔΜΗΕ στις αποφάσεις της ΡΑΕ που ορίζουν τη θυγατρικής της (SPV) «Αριάδνη Interconnection» ως επίσημο φορέα υλοποίησης της διασύνδεσης, τις οποίες όμως η Κομισιόν έχει κρίνει παράνομες και έχει ζητήσει την τροποποίησή τους, ο δε EuroAsia στις αποφάσεις της Επιτροπής που εξακολουθούν να αναφέρουν τον ίδιο ως επίσημο φορέα. 

Προηγήθηκε η ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, που ανέφερε ότι ο project promoter του έργου «Αριάδνη Interconnection» βρίσκεται στη γραμμή αφετηρίας για την προκήρυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής στις αρχές του 2019, καθώς έχουν ωριμάσει οι συζητήσεις με τους βασικούς κατασκευαστές (υποθαλάσσια καλώδια, σταθμοί μετατροπής), οι οποίοι έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία. Αναφέρει επίσης ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι διαπραγματεύσεις με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού για την οριστικοποίηση του σχήματος χρηματοδότησης του project, που έχει προϋπολογισμό της τάξης του 1 δισ. ευρώ. Οπως σημειώνει, στο πλαίσιο των επαφών αυτών αναδείχθηκε η προοπτική να απαιτηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίο της «Αριάδνης» που ανέρχεται αυτή τη στιγμή στα 200 εκατ. ευρώ. Το ενδεχόμενο αυτό εξετάζεται σοβαρά από τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, καθώς οδηγεί σε βελτίωση του χρηματοοικονομικού προφίλ του έργου.

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε επίσης το οργανόγραμμα της «Αριάδνης», που προβλέπει θέση γενικού διευθυντή, τεχνική διεύθυνση, οικονομικό τμήμα, νομικό τμήμα και τμήμα προμηθειών. Την τεχνική διεύθυνση αναλαμβάνει ο κ. Δημήτρης Μίχος, που μετακινείται από την υφιστάμενη θέση του διευθυντή Στρατηγικής και Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος του ΑΔΜΗΕ. Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας ορίζεται ο διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μανούσος Μανουσάκης, αντιπρόεδρος ο Ξίνχουα Σι και μέλη οι κ. Ιωάννης Μάργαρης, Ιάσων Ρουσόπουλος και Ιωάννης Βρεττός.

Ακολούθησε η ανακοίνωση του EuroAsia, που είναι και η πρώτη επίσημη δημόσια τοποθέτηση του φορέα για το έργο. Εμφανίζεται ως επίσημος φορέας του κοινού ενδιαφέροντος έργου (PCI) που συνδέει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης, της Αττικής, της Κύπρου και του Ισραήλ. Αναφέρει ότι προχωράει στην κατασκευή της πρώτης φάσης του έργου (Στάδιο1 1.000MW) και ειδικότερα στα τμήματα Κύπρου – Κρήτης και Κρήτης – Αττικής, όπως εγκρίθηκαν από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού TEN-E για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας (κανονισμός Ε.Κ. 347/2013) και παράλληλα με τη διαδικασία διευκόλυνσης με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του έργου, αναφέρει ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης των ενεργειών σε συνεργασία με στρατηγικούς επενδυτές μέσω αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολόγων για την εξασφάλιση κεφαλαίου και ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για την ολότητά του έργου για την κατασκευή της διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης – Αττικής συνολικής κεφαλαιουχικής δαπάνης 2.758 εκατ. ευρώ. Σημειώνει επίσης ότι συνεργάζεται με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για καθένα από τα τμήματα της διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης και Κρήτης – Αττικής, καθώς επίσης και ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι αδειοδοτήσεις, ενώ έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες ελληνικές αρχές τα σχετικά έγγραφα για την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής έγκρισης.