ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σημαντική διάκριση για το «Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης» της Ελληνικός Χρυσός στο Θεσμό Bravo 2018

Σημαντική διάκριση για το «Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης» της Ελληνικός Χρυσός στο Θεσμό Bravo 2018

Με περισσότερα από 400 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου κόστος εξοπλισμού άνω των 4 εκ. ευρώ, και άμεση ανάρτηση όλων των μετρήσεων σε ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο, το «Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Ελληνικός Χρυσός», έχει ξεχωρίσει από την έναρξη της λειτουργίας του και σήμερα διακρίνεται για την καινοτομία και αποδοτικότητα του σε σχέση με το περιβάλλον.

To Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για τη συνεχή παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, καλώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να μάθουν περισσότερα για τις δραστηριότητές της εταιρίας μέσω της περιήγησής τους στην ειδική ανοιχτή ιστοσελίδα.

Η πρωτοβουλία της εταιρίας, η οποία αποτελεί ένα από τα πιο πρωτοποριακά προγράμματα παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη, διακρίθηκε πρόσφατα στο Θεσμό BRAVO 2018 στον Πυλώνα «Περιβάλλον».

Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης της Ελληνικός Χρυσός προσφέρει ανά πάσα στιγμή την ευκαιρία σε όλους τους πολίτες να ενημερωθούν για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, του νερού, του θορύβου και άλλων περιβαλλοντικών παραμέτρων,  αλλά και στις υπηρεσίες και την αυτοδιοίκηση να έχουν στην διάθεσή τους και να μπορούν να αξιολογούν τα περιβαλλοντικά δεδομένα ολόκληρης της περιοχής Με λίγα λόγια, δίνει με απλό και γρήγορο τρόπο μία ακτινογραφία της κατάστασης  του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.

Σημαντική διάκριση για το «Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης» της Ελληνικός Χρυσός στο Θεσμό Bravo 2018-1

Στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης αποτυπώνονται και ανανεώνονται σε πραγματικό χρόνο δεδομένα, τα οποία συλλέγονται μέσα από 400 σημεία εντός των Μεταλλείων Κασσάνδρας και της γύρω περιοχής, καλύπτοντας τις εξής περιβαλλοντικές παραμέτρους: Ατμοσφαιρικό περιβάλλον, Ακουστικό περιβάλλον, Οικολογία, Εκπομπή σκόνης, Δονήσεις, Υδατικό περιβάλλον, Έδαφος, Νερά μεταλλείων, Θόρυβος, Κατανάλωση πρώτων υλών, Παραγωγή, Χαρακτηρισμός μεταλλευτικών καταλοίπων.

Το πρόγραμμα  καταγράφει τα μετεωρολογικά δεδομένα, μετρά τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα και ελέγχει την ποιότητα του πόσιμου νερού και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να εξετάζει την ποιότητα των εδαφών, την εξέλιξη της χλωρίδας και της πανίδας, αλλά και να ελέγχει την ποιότητα των ατμοσφαιρικών παραμέτρων. Η ασφάλεια της επιφάνειας του εδάφους ελέγχεται πλήρως με προγράμματα δονημετρικού ελέγχου, τοπογραφικές μετρήσεις και έλεγχο της ευστάθειας των χώρων απόθεσης.

Σημαντική διάκριση για το «Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης» της Ελληνικός Χρυσός στο Θεσμό Bravo 2018-2
Στιγμιότυπο από τα «BRAVO Αwards 2018»: Ο κ. Δημήτρης Δημητριάδης Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός, παραλαμβάνει το βραβείο για το «Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης»

Η μέτρηση των παραμέτρων συνεχούς παρακολούθησης γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου με βήμα ενός λεπτού. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα υπολογίζονται οι μέσοι όροι των μετρούμενων μεταβλητών, με ένα μικροεπεξεργαστή που βρίσκεται σε κάθε αυτόματο σταθμό και που είναι συνδεδεμένος με τους αυτόματους αναλυτές. Οι τιμές αυτές μεταβιβάζονται ασύρματα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, και με αυτό τον τρόπο είναι δυνατός ο συνεχής έλεγχος της περιβαλλοντικής «υγείας» της ευρύτερης περιοχής.

Αυτή ακριβώς η γνώση και η κατανόηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων που λαμβάνει υπόψη σε κάθε επίπεδο της λειτουργίας της η Ελληνικός Χρυσός, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και βασικό εργαλείο της προσπάθειάς της για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επένδυσης στο ελάχιστο.

«Όταν το 2012, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα καινοτόμο και αποδοτικό  πρόγραμμα παρακολούθησης περιβάλλοντος για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, είχαμε μπροστά μας ένα τεράστιο εγχείρημα. Σήμερα, παρατηρώντας το αποτέλεσμα και τη λειτουργία του προγράμματος, αισθανόμαστε ότι καταφέραμε ένα τεράστιο επίτευγμα» σημειώνει η Έμμυ Γαζέα, Διευθύντρια Τμήματος Περιβάλλοντος Ελληνικός Χρυσός και συμπληρώνει: «Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ξεχωρίζει για την καινοτομία του, ως αποτέλεσμα εκτεταμένης δουλειάς, μελέτης και πάνω απ’ όλα συνεργασίας πολλών επιστημόνων, διαφόρων ειδικοτήτων. Δεν μπορούμε παρά να είμαστε πραγματικά πολύ περήφανοι γι’ αυτό».

Μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές πρακτικές της Ελληνικός Χρυσός εδώ

Τι καταγράφει η πλατφόρμα

Eδάφη και Ύδατα

 • 23 θέσεις παρακολούθησης επιφανειακών υδάτων
 • 63 γεωτρήσεις παρακολούθησης της στάθμης και της ποιότητας των υπόγειων υδάτων
 • 22 θέσεις παρακολούθησης σημείων υδροληψίας
 • 8 θέσεις παρακολούθησης θαλασσίων υδάτων.

Ατμόσφαιρα και Σκόνη

 • 21 μόνιμοι σταθμοί παρακολούθησης σκόνης
 • 7 μόνιμοι σταθμοί μέτρησης σειράς αερίων (CO, CO2, NO2, NO, SO2, H2S, CH4και VOC)
 • 10 μετεωρολογικοί σταθμοί
 • 3 φορητοί σταθμοί παρακολούθησης σκόνης

Θόρυβος και Δονήσεις

 • 7 μόνιμους σταθμούς μέτρησης θορύβου
 • 14 θέσεις παρακολούθησης με κινούμενο σταθμό μέτρησης
 • 14 δονησιογράφους

*Ο θεσμός BRAVO είναι μια πρωτοβουλία που διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020. Δίνει έμφαση στην προώθηση ενός συστηματοποιημένου Κοινωνικού Διαλόγου μέσω της εμπλοκής όλων των κοινωνικών εταίρων (stakeholder engagement) και ολοκληρώνεται σε δύο στάδια: το BRAVO Dialogue & το BRAVO Awards.