ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΕΤΕ σε τέσσερα χρόνια χρηματοδότησε νεοφυείς εταιρείες με 6 εκατ. ευρώ

Η ΕΤΕ σε τέσσερα χρόνια χρηματοδότησε νεοφυείς εταιρείες με 6 εκατ. ευρώ

Σημαντική είναι η συνεισφορά του προγράμματος NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας για την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα όπως καταδεικνύει και ο απολογισμός του 2018. Ειδικότερα, το πρόγραμμα στα τέσσερα έτη λειτουργίας του έχει χρηματοδοτήσει, με 6,050 εκατ. ευρώ, 13 εταιρείες με εγκεκριμένες συμμετοχές στο μετοχικό τους κεφάλαιο ύψους 2,45 εκατ. ευρώ, 6 εταιρείες startup με δανεισμό ύψους 3,2 εκατ. ευρώ και 80 νικήτριες εταιρείες των διαγωνισμών «καινοτομίας & τεχνολογίας» με βραβεία 392.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι στόχος του προγράμματος NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας είναι η στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσα από δράσεις ανάδειξης και προβολής καινοτόμων ιδεών και έργων. Παράλληλα, μέσα από τη συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα, εταιρείες, φορείς και οργανισμούς, το πρόγραμμα προσφέρει εκπαίδευση και καθοδήγηση στις ομάδες που συμμετέχουν προσδοκώντας να υλοποιήσουν την ιδέα τους, παρέχει υποδομή, δικτύωση αλλά και χρηματοδότηση. Φέτος, η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε τις συμμετοχές της ως Limited Partner, δηλαδή ως ιδιώτης επενδυτής σε τέσσερις εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, στο πλαίσιο της δημιουργίας του νέου υπερταμείου Equifund. Μάλιστα, η επένδυση κατατάσσει την τράπεζα τον δεύτερο μεγαλύτερο ιδιώτη επενδυτή μετά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund). Παράλληλα, φέτος ενέκρινε χρηματοδοτήσεις 394.000 ευρώ σε εταιρείες καινοτομίας. Επιπλέον, επανεπένδυσε στο εταιρικό κεφάλαιο της νεοφυούς εταιρείας Fieldscale, ενώ διέθεσε 49.000 ευρώ ως βραβεία στους δέκα νικητές του 8ου διαγωνισμού «καινοτομίας και τεχνολογίας». Επίσης, φέτος συνεχίστηκε και η συνεργασία του προγράμματος της Εθνικής Τράπεζας με μέλη ΔΕΠ (διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό) για την αξιολόγηση των 331 προτάσεων του 9ου διαγωνισμού καινοτομίας.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 41 εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα NBG Business Seeds έχουν δεχθεί συνολικά 33,9 εκατ. επενδύσεις. Ο τζίρος των συγκεκριμένων εταιρειών το 2017 ανήλθε στα 38,4 εκατ. ευρώ απασχολώντας συνολικά 5.948 εργαζομένους. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τρεις εταιρείες του προγράμματος, τις οποίες έχει χρηματοδοτήσει η τράπεζα με συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο, έχουν κατορθώσει να κάνουν σημαντικά βήματα στον κλάδο που δραστηριοποιούνται. Η εταιρεία Covve έχει ξεκινήσει δραστηριότητα στην Πολωνία σε συνεργασία με την Τ-Mobile και τη Nokia, η Giaola διαχειρίζεται το 11888 της Cosmote, ενώ οι εταιρείες Insybio, Mist.io και Fieldscale βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης νέου γύρου χρηματοδότησης.