ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Aναπροσαρμογή επιτοκίων επιχειρηματικών χορηγήσεων


Τρ. Πειραιώς: Aναπροσαρμογή επιτοκίων επιχειρηματικών
χορηγήσεων

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι από 16.8.2011
αναπροσαρμόζονται τα Επιτόκια Επιχειρηματικών Χορηγήσεων: Βασικό
Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ) στο 9,25%, Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων
(ΠΕΧ) στο 8,90%.

Επίσης, από 15.9.2011 αυξάνονται τα Βασικά Επιτόκια
Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης κατά 0,25 μονάδες.


www.kathimerini.gr