ΔΗΚΤΗΣ

Πράσινο φως για τον τερματικό σταθμό στην Αλεξανδρούπολη

Πράσινο φως για τον τερματικό σταθμό στην Αλεξανδρούπολη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, το ελληνικό μέτρο στήριξης ύψους 166,7 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του νέου τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην Αλεξανδρούπολη. Οπως σημειώνεται από την Κομισιόν, το έργο θα συμβάλει στην ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού στην Ελλάδα και γενικότερα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, χωρίς να στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό. «Ο νέος τερματικός σταθμός ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη θα βελτιώσει τον εφοδιασμό και τις υποδομές φυσικού αερίου, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η βελτίωση αυτή θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. όσον αφορά την ασφάλεια και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού», δήλωσε η εκτελεστική αντιπρόεδρος Μαργκρέτε Βεστάγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ελληνικό Δημόσιο με χρήση των ευρωπαϊκών δαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ), κυρίως από πόρους που ελέγχονται άμεσα από το ελληνικό κράτος και τελούν υπό τη διαχείρισή του στο πλαίσιο του εταιρικού συμφώνου για το πλαίσιο ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020. Η στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης ύψους 166,7 εκατ. ευρώ. Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι η εταιρεία Gastrade. 

Αίτημα

να απέχει από την τέταρτη συνεδρίαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία εξετάζει την πιθανότητα εφαρμογής αντιανταγωνιστικών πρακτικών από το πρακτορείο διανομής Τύπου «Αργος», υπέβαλε την Πέμπτη 17 Ιουνίου ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Ιωάννης Λιανός. Κύκλοι της ανεξάρτητης αρχής επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται για αίτημα αυτοεξαίρεσης, όπως υποστηρίζουν κάποια από τα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά ότι το αίτημα υποβλήθηκε για να προχωρήσει απρόσκοπτα η διαδικασία της συζήτησης για τις πρακτικές του «Αργους». Η διαδικασία υποβολής αιτήματος αποχής από τον πρόεδρο ή από τους εισηγητές ή άλλα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία. Οι ίδιοι κύκλοι επισήμαναν ότι ένας από τους λόγους που μπορεί να επικαλεστεί κάποιος που θέλει να απέχει είναι λόγοι ευπρέπειας, εάν για παράδειγμα έχει κατηγορηθεί το μέλος αυτό επανειλημμένως ότι δεν είναι αμερόληπτο.

Ανάπτυξη 6,5% για φέτος βλέπει ο οίκος Scope 

Σε σημαντική αναβάθμιση των εκτιμήσεών του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας φέτος προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings, χάρη στη συνεχιζόμενη στήριξη της ΕΚΤ, στα μέτρα ενίσχυσης που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση καθώς και στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ετσι, αυξάνει κατά 2% την εκτίμησή του για την ανάπτυξη φέτος, τοποθετώντας την στο 6,5% και υψηλότερα από τις προβλέψεις των θεσμών, της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και των αναλυτών, ενώ διατηρεί την πρόβλεψή του για το 2022 στο 3,6%. Πάντως, σε ό,τι αφορά τη μεσοπρόθεσμη δυναμική της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, παραμένει χαμηλή και στο 1%, όπως εκτιμά. Κατά τον οίκο, είναι πιθανή  η περαιτέρω επέκταση των μέτρων στήριξης της ΕΚΤ, όπως η αποδοχή των ελληνικών ομολόγων ως εγγύηση για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής.

Πρόβλεψη για πλεόνασμα 3,7%

Πρωτογενές πλεόνασμα 3,7% του ΑΕΠ προβλέπει για το 2025 το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, υπερακοντίζοντας τη δέσμευση της ενισχυμένης εποπτείας, παρότι αυτή θα έχει τότε λήξει. Προσοχή, όμως: Πρόκειται για πρόβλεψη, εκεί όπου οδηγεί η σημερινή τάση, χωρίς τη λήψη μέτρων και όχι για στόχο. Ο στόχος θα τεθεί αφού ξεκαθαρίσει η εικόνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το Σύμφωνο Σταθερότητας και θα είναι πιθανότατα κάτι γύρω στο 2,2% του ΑΕΠ. Σε μια τέτοια περίπτωση θα δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος 1,5% του ΑΕΠ για μονιμοποίηση υφιστάμενων και θέσπιση νέων φορολογικών ελαφρύνσεων. Κατά τα άλλα, το μεσοπρόθεσμο, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα, ακολουθεί τα χνάρια του Προγράμματος Σταθερότητας που κατατέθηκε στην Κομισιόν στις 30 Απριλίου, όπως σημειώνει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο το αξιολόγησε θετικά. Από την πλευρά του, το ΕΔΣ σημειώνει, εξάλλου, ότι η σχετικά περιορισμένη μείωση του ΑΕΠ το α΄ τρίμηνο του 2021 βελτιώνει τις προσδοκίες για ανάκαμψη φέτος.