ΔΗΚΤΗΣ

Εκρηξη κερδοφορίας για Εθνική Ασφαλιστική

Εκρηξη κερδοφορίας για Εθνική Ασφαλιστική

Σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας της σημείωσε η Εθνική Ασφαλιστική στο α΄ εξάμηνο, σε συνέχεια των υψηλών αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου 2021. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα 65,6 εκατ. ευρώ έναντι 17,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα καθαρά, μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε 45,5 εκατ. έναντι 15,1 εκατ. στο εξάμηνο του 2020, περίοδο κατά την οποία είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω της μείωσης των επιτοκίων προεξόφλησης των ασφαλιστικών αποθεμάτων. Αύξηση παρουσίασε και η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων σε ετήσια βάση κατά 11,3%, με τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε 361,8 εκατ. στο α΄ εξάμηνο 2021. Οι καλές επιδόσεις είναι αποτέλεσμα της δυναμικής προσπάθειας όλων των δικτύων της εταιρείας, τόσο του δικτύου συνεργατών όσο και του δικτύου πρακτόρων/μεσιτών, καθώς και του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας (bancassurance). Η παραγωγή του bancassurance ανήλθε σε 107,4 εκατ., αυξημένη κατά 33,0% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αυξημένης παραγωγής αποταμιευτικών προϊόντων.

Αίτηση υπαγωγής του Sunrise II στον «Ηρακλή»

Στην πορεία ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων με την κωδική ονομασία Sunrise II, συνολικής λογιστικής αξίας 2,6 δισ. ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε χθες αίτηση για την ένταξη αυτής της τιτλοποίησης στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής ΙΙ». Η αίτηση αφορά στην παροχή εγγύησης από το ελληνικό Δημόσιο για ομόλογα Sunrise ΙΙ υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, συνολικής ονομαστικής αξίας έως 1,2 δισ. ευρώ. Οπως ανέφερε η διοίκηση της τράπεζας, υλοποιεί με εντατικούς ρυθμούς το στρατηγικό σχέδιο Sunrise, το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά 80%.

Πρόσληψη ειδικών συνεργατών στην ΕΛΣΤΑΤ

Στην πρόσληψη 1.040 ειδικών συνεργατών, για το διάστημα από 1ης Σεπτεμβρίου 2021 έως 30 Απριλίου 2022, προχώρησε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, συνάπτοντας σύμβαση ανάθεσης έργου ύψους 2,5 εκατ. ευρώ. Το έργο των ειδικών συνεργατών περιλαμβάνει τη διεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων με νοικοκυριά και επιχειρήσεις με στόχο την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στοιχείων για σειρά στατιστικών ερευνών. Ενδεικτικά, αυτές αφορούν το εργατικό δυναμικό των επιχειρήσεων, το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης.

1,5 δισ. τα ανεκτέλεστα έργα της Mytilineos

Εντός στόχου κινείται ο όμιλος Mytilineos αναφορικά με το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο. Oπως είχε αναφέρει ο όμιλος κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020, στόχος για το 2021 ήταν ο διπλασιασμός του ανεκτέλεστου σε περίπου 2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 1 δισ. ευρώ. Με το πέρας του πρώτου εξαμήνου του 2021 ο στόχος έχει εξασφαλιστεί κατά το ήμισυ, καθώς το ανεκτέλεστο προσεγγίζει πλέον το 1,5 δισ. ευρώ και ενώ εκκρεμεί η υπογραφή νέων συμβάσεων της τάξεως των 102 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον ότι το 36% των έργων βρίσκεται στην Ελλάδα και το υπόλοιπο σε 10 χώρες του εξωτερικού.

Τα ποσοστά των μετόχων μετά την ΑΜΚ

Χωρίς να υπάρξουν τελικά αδιάθετες μετοχές ολοκληρώθηκε, με υπερκάλυψη κατά 2,15 φορές περίπου, η αύξηση κεφαλαίου του ομίλου Ελλάκτωρ, μέσω της οποίας αντλήθηκαν έσοδα 120,5 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, ποσοστό 95,12% της αύξησης καλύφθηκε από τις εγγραφές όσων μετόχων άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης (114,6 εκατ. ευρώ), ενώ το υπόλοιπο 4,88% καλύφθηκε μέσω του δικαιώματος προεγγραφής. Η Reggeborgh Invest αναμένεται να ελέγχει ποσοστό της τάξεως του 29,2%, ενώ οι εφοπλιστές κ.κ. Δ. Μπάκος και Γ. Καϋμενάκης θα διαθέτουν 28,6%, ενισχύοντας το ποσοστό τους από το 25,5% καθώς απέκτησαν και άσκησαν αρκετά δικαιώματα προτίμησης από μετόχους που δεν ήθελαν να συμμετάσχουν οι ίδιοι στην αύξηση. Τα έσοδα της αύξησης αναμένεται να καλύψουν 100 εκατ. ευρώ υποχρεώσεων προς προμηθευτές και ζημίες από έργα στο εξωτερικό, ιδίως φωτοβολταϊκά πάρκα. Επιπλέον 20 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν δαπάνες για την προώθηση επενδύσεων ΑΠΕ.