ΔΗΚΤΗΣ

Εκτίναξη στα 11 δισ. ευρώ των δημοσίων επενδύσεων

Σημαντική τόνωση στην αγορά των κατασκευών αναμένεται από την εκτίναξη του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε 11 δισ. ευρώ το 2022, από 6,75 δισ. ευρώ το 2021

Εκτίναξη στα 11 δισ. ευρώ των δημοσίων επενδύσεων

Σημαντική τόνωση στην αγορά των κατασκευών αναμένεται από την εκτίναξη του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε 11 δισ. ευρώ το 2022, από 6,75 δισ. ευρώ το 2021. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική αύξηση του ΠΔΕ από την εποχή που ξεκίνησαν οι περικοπές στις αρχές της οικονομικής κρίσης, δηλαδή πριν από σχεδόν 10 χρόνια. Τα 11 δισ. ευρώ αντιπροσωπεύουν το 5,9% του ΑΕΠ της χώρας, με την αύξηση αυτή να στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στην υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκτός από τα έργα υποδομής, σημαντική ώθηση στην οικονομία θα πρέπει να αναμένεται το 2022 και από την αγορά ακινήτων. Ηδη, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, οι επενδύσεις σε κατοικίες σημείωσαν αύξηση κατά 69% (πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών επενδύσεων που παρακολουθεί η ΕΛΣΤΑΤ), συνεισφέροντας 5,8% στην αύξηση των συνολικών επενδύσεων.

Αναβάθμιση ΕΣΗΔΗΣ

Μέσω ενός έργου προϋπολογισμού 55,2 εκατ. ευρώ, με διάρκεια υλοποίησης 19 μηνών, θα αναβαθμιστεί το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), που αποτελεί τον κεντρικό ηλεκτρονικό κόμβο για τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα. Στόχος του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης και η υποστήριξη των πολιτών, των αναθετουσών αρχών, των προμηθευτών και των εποπτικών αρχών. Τα οφέλη από την αναμόρφωση του πληροφοριακού συστήματος σχετίζονται με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την προσέλκυση των επενδύσεων, τη μείωση του κόστους προμηθειών και  την επίτευξη ευρύτερων οικονομιών κλίμακας. Επίσης, ο ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες παρακολούθησης λειτουργίας του λογισμικού επί εικοσιτετραώρου βάσεως. Το τεύχος διακήρυξης του έργου, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση για διάστημα 15 ημερών.

Αλλαγές στις εξετάσεις πιστοποίησης

Δυνατότητα να εξεταστούν σε άλλο κύκλο πιστοποίησης από αυτόν που παρακολούθησαν δίνει στους ιδιώτες δικηγόρους και φοροτεχνικούς – λογιστές απόφαση του υπουργείου Εργασίας. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται σε πιστοποιούμενο επαγγελματία να ζητήσει να εξετασθεί, αντί για τις εξετάσεις του κύκλου πιστοποίησης του e-ΕΦΚΑ στον οποίον ζήτησε να συμμετάσχει σε εξετάσεις άλλου κύκλου, έπειτα από αίτημά του που υποβάλλεται το αργότερο 24 ώρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται δύο φορές. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο πιστοποιούμενος επαγγελματίας, εφόσον αποτύχει στις εξετάσεις, έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στις εξετάσεις επόμενου κύκλου πιστοποίησης.

Κρίσιμη απόφαση για τα ομόλογα

Πιο σημαντική θεωρεί η Bank of America την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με την ειδική εξαίρεση (waiver) που έχει δώσει στην Ελλάδα, κάνοντας αποδεκτά τα ελληνικά ομόλογα ως εγγύηση για τις πράξεις χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος –και η οποία λήγει τον Ιούνιο του 2022– παρά το εάν η χώρα θα συμμετέχει ή όχι στο κανονικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Αυτή η απόφαση, όπως τονίζει, είναι πιο κρίσιμη για την πορεία των ελληνικών ομολόγων, από ό,τι οι ροές της ΕΚΤ. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αυξήσει τον δανεισμό τους μέσω των προγραμμάτων φθηνής μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ΤLTRO, κατά 39 δισ. ευρώ από το τέλος του 2019 σε 47 δισ. ευρώ σήμερα, αγοράζοντας παράλληλα 10 δισ. ευρώ ελληνικών κρατικών ομολόγων, ενώ οι θέσεις τους στα ελληνικά ομόλογα αγγίζουν τα 29 δισ. ευρώ. Εάν το waiver δεν παραταθεί υπάρχει κίνδυνος οι ελληνικές τράπεζες να μειώσουν τον δανεισμό TLTRO και να προχωρήσουν σε πωλήσεις ελληνικών ομολόγων, όπως τονίζει.

Αναβάθμιση των επιχειρήσεων από τη διασύνδεση ΓΕΜΗ με ΑΑΔΕ

Απευθείας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα περνούν η έναρξη, η διακοπή ή η λήξη των εργασιών, αλλά και οι μετοχικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, αυτοματοποιούνται όλες οι συναλλαγές που αφορούν τον υπολογισμό και την πληρωμή των φόρων. Τα παραπάνω θα γίνονται στο πλαίσιο της διασύνδεσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) με την ΑΑΔΕ και πέρα από τη διευκόλυνση επιχειρήσεων και κράτους, θεωρείται μια συνολική ποιοτική αναβάθμιση, που θα οδηγήσει σε διαφάνεια των διαδικασιών και ποιοτική βελτίωση των συναλλαγών.