ΔΗΚΤΗΣ

Ο ΔΗΚΤΗΣ (11/10/17)

o-diktis-11-10-17-2213094

Σημαντικές αποφάσεις για logistics, εξαγωγές

Μείωση της γραφειοκρατίας, του κόστους αδειοδότησης και του λειτουργικού κόστους των φορολογικών αποθηκών επιτυγχάνεται με πρόσφατες αποφάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων, κατόπιν συστηματικής διαβούλευσης με τους φορείς της αγοράς. Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, οι αποφάσεις αυτές αναμένεται να επιδράσουν θετικά στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου των logistics και των εξαγωγικών επιχειρήσεων (ειδικά των μεταποιητικών). Ενδεικτικά, με βάση τις τελευταίες αποφάσεις: 1. Διευκολύνονται οι οικονομίες κλίμακας, μέσα από τη δυνατότητα έκδοσης άδειας φορολογικής αποθήκης άλλου εγκεκριμένου αποθηκευτή σε εγκαταστάσεις που ήδη λειτουργούν ως φορολογική αποθήκη. 2.Γίνεται ευκολότερη η συναποθήκευση προϊόντων υποκειμένων σε ΕΦΚ και προϊόντων υποκειμένων σε φόρο κατανάλωσης. 3. Χορηγείται άδεια γενικής αποθήκης. 4. Εξορθολογίζονται οι εγγυήσεις.

58.000 εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις

Εκτός από την πολυνομία αλλά και τις συχνές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων, ένα ακόμα θέμα που απασχολεί και λειτουργεί ανασταλτικά όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων είναι η Δικαιοσύνη και η καθυστέρηση στην εκδίκαση των φορολογικών υποθέσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, εκκρεμούν περισσότερες από 58.000 φορολογικές υποθέσεις. Και, όπως φαίνεται, η μείωση του αριθμού τους είναι σχεδόν αδύνατη, καθώς προστίθενται περισσότερες νέες εκκρεμείς υποθέσεις απ’ ό,τι εκδικάζονται. Σημειώνεται ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν κινητά φορολογικά δικαστήρια που εκδίδουν αποφάσεις ακόμη και αυθημερόν.

Κανόνες για τη λειτουργία των επενδυτικών εταιρειών

Οι επενδυτικές εταιρείες Questra Holding INC και Atlantic Global Asset Management δεν μπορούν να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και να κατέχουν χρήματα επενδυτών, σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που συστήνει στο επενδυτικό κοινό να είναι προσεκτικό. Επισημαίνεται ότι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων χωρίς άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή από την αντίστοιχη εποπτική αρχή άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. συνιστούν αδίκημα.

Ουδέτερη στάση από Citi για τις ελληνικές τράπεζες

Ουδέτερη στάση για τις ελληνικές τράπεζες συστήνει η Citi, επισημαίνοντας ότι η αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα των στρες τεστ είναι πιθανό να οδηγήσει σε αυξημένη μεταβλητότητα. Η Citi σημειώνει ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστούν τα αναθεωρημένα σχέδια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων αλλά και ζητήματα σε σχέση με τα στρες τεστ και την κάλυψη των κόκκινων δανείων με πρόσθετες προβλέψεις. Ωστόσο, ξεχωρίζει την Alpha Bank, αναβαθμίζοντας σε «αγορά» τη σύστασή της για τη μετοχή, αλλά μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 3,1 από 5,4 ευρώ. Για ΕΤΕ, Eurobank και Πειραιώς διατηρεί αμετάβλητη την ουδέτερη σύσταση, μειώνοντας επίσης τις τιμές-στόχους.

H Alpha Bank μεταβίβασε κόκκινα δάνεια 1,5 δισ.

Το δεύτερο πακέτο κόκκινων δανείων, ύψους 1 δισ. ευρώ, μεταβίβασε προς διαχείριση στις αρχές Οκτωβρίου η Alpha Bank στην Cepal, ανεβάζοντας το συνολικό προς διαχείριση χαρτοφυλάκιο στο 1,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για στεγαστικά, καταναλωτικά και δάνεια μικρών επιχειρήσεων που συνδέονται, κατά κύριο λόγο, με εξασφαλίσεις. Μέχρι το τέλος του χρόνου, η Alpha Bank θα διαθέσει στην Cepal επιπλέον 2,5 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο που θα δοθεί προς διαχείριση θα ανέλθει σε 11 δισ. ευρώ. Η Cepal εισάγει το ισπανικό μοντέλο λειτουργίας, με πιο καινοτόμους πρακτικές, οι οποίες, εκτός από «κουρέματα», περιλαμβάνουν συμφωνίες για παράδοση του ακινήτου και παραμονή του οφειλέτη στο σπίτι έναντι ενοικίου ή η μεσολάβηση, με τη συναίνεση του δανειολήπτη, για την πώληση του ακινήτου. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία επιδιώκει να αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργασίας με μεσίτες, μέσω των οποίων θα μπορεί να πουλήσει το προσημειωμένο ακίνητο, διευκολύνοντας τον οφειλέτη στην αναζήτηση αγοραστή.