ΔΗΚΤΗΣ

Ο ΔΗΚΤΗΣ (30/12/17)

o-diktis-30-12-17-2225437

Στο υπερταμείο και τα υπόλοιπα αξιοποιήσιμα ακίνητα του Δημοσίου

Διαγωνισμό για την πρόσληψη εξειδικευμένου συμβούλου που εντός διμήνου θα αναζητήσει ακίνητα του Δημοσίου τα οποία δεν έχουν περιέλθει στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) διενεργεί η διοίκηση του υπερταμείου. Η δράση αποτελεί δέσμευση της χώρας που περιλαμβάνεται στο επικαιροποιημένο μνημόνιο, το οποίο συμφώνησε πρόσφατα με τους δανειστές. Αφορά αξιοποιήσιμα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία υπουργείων, οργανισμών και άλλων κρατικών φορέων. Τα ακίνητα που θα επιλέξουν ο σύμβουλος και το υπερταμείο θα πρέπει να μεταφερθούν στην ΕΤΑΔ προς εκμετάλλευση. Ο διαγωνισμός έχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών την 5η Ιανουαρίου. Οι εμπλεκόμενοι κρατικοί φορείς οφείλουν να συγκροτήσουν και να υποβάλουν καταλόγους ακινήτων στην ειδική επιτροπή για την καταγραφή τους και μεταφορά τους στο υπερταμείο. Η συμφωνία με τους δανειστές έχει ως προθεσμία για τη μεταφορά του α΄ πακέτου τέτοιων ακίνητων τα τέλη Μαρτίου. Η αναζήτηση και ο εντοπισμός τους θα βασιστούν σε συγκεκριμένα κριτήρια εμπορικότητας που τα καθιστούν κατάλληλα προς αξιοποίηση. Οι βασικότερες πηγές προέλευσης του χαρτοφυλακίου είναι: • Ακίνητα καταχωρισμένα με ιδιοκτήτη το Δημόσιο στο Κτηματολόγιο. • Ακίνητα που περιλαμβάνονται σε βάσεις δεδομένων διαφορετικών υπουργείων. • Ακίνητα που περιλαμβάνονται σε παλαιότερη μελέτη αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. • Ακίνητα καταχωρισμένα ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» στο Κτηματολόγιο.

Συνολικά 616 εκατ.

αντλήθηκαν ολόκληρη τη χρονιά στο Χ.Α. από τις εκδόσεις εταιρικών ομολόγων. Ωστόσο, η διαδικασία για νέες εκδόσεις έχει προσωρινά ανασταλεί καθώς δημιουργήθηκε αρνητικό κλίμα στις τράπεζες. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε εκροή κεφαλαίων από τους προθεσμιακούς-καταθετικούς λογαριασμούς των μικροεπενδυτών προς την αγορά εταιρικών ομολόγων, ενώ παρατηρήθηκε και το φαινόμενο αρκετοί βασικοί μέτοχοι να μεταφέρουν κεφάλαια από τη μία τράπεζα όπου είχαν λογαριασμό σε άλλη που ήταν σύμβουλος έκδοσης των εταιρικών ομολόγων, για να αποκτήσουν ομολογίες. Αυτή η εικόνα διατάραξε τις ισορροπίες και τον ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα να έχουν ασκηθεί σοβαρές πιέσεις των τραπεζών προς τις αρμόδιες αρχές του Χ.Α., προκειμένου να υπάρξει περίοδος «παγώματος» των εκδόσεων.

Θυγατρική στην Ιταλία ίδρυσε η Sunlight

Στην ίδρυση θυγατρικής στην Ιταλία προχώρησε η Sunlight ABEE, θυγατρική του ομίλου Olympia, επεκτείνοντας την παραγωγή και την εφοδιαστική της αλυσίδα.

Η ιταλική θυγατρική ονομάζεται Reliable Battery Solutions Srl και η συμμετοχή της Συστήματα Sunlight ABEE ανέρχεται στο 100%. Βασικός σκοπός της Reliable Battery Solutions είναι η συναρμολόγηση και εμπορία μπαταριών βιομηχανικού τύπου, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας στις αγορές της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης.

Το τμήμα της αγοράς που ενδιαφέρει τον όμιλο είναι οι παραγωγοί περονοφόρων οχημάτων και η Ιταλία μπορεί να διασφαλίσει πολύ καλύτερους χρόνους παράδοσης, άρα και ανταγωνιστικότητα.

Προσφεύγουν στο ΣτΕ λόγω εμπάθειας

Χαρακτήρα εμπάθειας μοιάζει να έχουν ορισμένες προσφυγές που πραγματοποιούνται στο ΣτΕ εναντίον συγκεκριμένων επενδύσεων ανάπτυξης ακινήτων, καθώς οι περιβαλλοντικές ανησυχίες των προσφευγόντων δεν στηρίζονται σε ισχυρά επιχειρήματα. Τελευταίο παράδειγμα αποτέλεσε η νέα απόρριψη της προσφυγής που είχε κατατεθεί στο ΣτΕ από 56 πολίτες (όχι κατοίκους της περιοχής) εναντίον της κατασκευής του νέου γηπέδου της ΑΕΚ στη Ν. Φιλαδέλφεια. Στο σκεπτικό του, το ΣτΕ επισημαίνει τα προφανή, δηλαδή ότι η βλάβη που αφορά την κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει στην αναστολή της οικοδομικής άδειας, που εκδόθηκε τον περασμένο Ιούνιο, «διότι στην ίδια, περίπου, θέση υπήρξε και λειτούργησε από πολλών δεκαετιών γήπεδο της ομάδας αυτής, το οποίο αποτέλεσε ταυτοχρόνως και τοπόσημο της περιοχής».