ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο κερδισμένος της κοινής αγοράς τα ανταγωνιστικά κράτη του Βορρά

Ο κερδισμένος της κοινής αγοράς τα ανταγωνιστικά κράτη του Βορρά

Οι χώρες οι οποίες επωφελήθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό από τη λειτουργία της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς βρίσκονται στην καρδιά της Ευρώπης και είναι μικρές, ανοικτές, εξαγωγικές οικονομίες, όπως η Ελβετία, το Λουξεμβούργο, αλλά και λίγο βορειότερα όπως η Ιρλανδία. Αντιθέτως, πολύ λιγότερο επωφελήθηκαν οι χώρες της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, σύμφωνα με έκθεση του γερμανικού ιδρύματος Bertelsmann.

Το όφελος που αποκομίζουν κατά μέσον όρο οι Ελληνες από τη λειτουργία της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς υπολογίζεται στα 400 ευρώ ετησίως κατά κεφαλήν, ενώ, σύμφωνα με την έκθεση του Bertelsmann, ο μέσος Ευρωπαίος κερδίζει 840 ευρώ. Η Περιφέρεια Αττικής επωφελείται περισσότερο σε σχέση με άλλες περιφέρειες της Ελλάδας από την κοινή ευρωπαϊκή αγορά, όπου οι κάτοικοι αποκομίζουν όφελος 490 ευρώ κατά κεφαλήν. Ακολουθούν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου υπολογίζεται το όφελος κατά κεφαλήν να φτάνει τα 400 ευρώ και τα νησιά του Ιονίου με 387 ευρώ κατά κεφαλήν. Λιγότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδας επωφελείται η περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου το όφελος από τη λειτουργία της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς είναι 286 ευρώ κατά κεφαλήν. Αθροιστικά, η Ελλάδα αποκομίζει 4,111 δισ. ευρώ από την κοινή ευρωπαϊκή αγορά, ενώ η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, αποκτά 86 δισ. ευρώ. Στην Κύπρο, το όφελος κατά κεφαλήν είναι 442 ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση.

Μεγάλες κερδισμένες από τη λειτουργία της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς αναδεικνύονται οι μικρές χώρες της Ευρώπης με ανοικτές εξαγωγικές οικονομίες, καθώς και η Γερμανία. Κάθε Γερμανός κερδίζει 1.046 ευρώ από τη λειτουργία της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 840 ευρώ, σύμφωνα με το Bertelsmann. Στην Ελβετία, η οποία επωφελείται περισσότερο από κάθε άλλη χώρα, υπάρχει όφελος 2.900 ευρώ κατά κεφαλήν, στο Λουξεμβούργο 2.000 ευρώ κατά κεφαλήν και στην Ιρλανδία 1.900 ευρώ κατά κεφαλήν. Ιδιαίτερα κερδισμένες είναι επίσης η Ολλανδία και η Αυστρία. Αντιθέτως, πολύ λιγότερο επωφελούνται από την κοινή ευρωπαϊκή αγορά οι νοτιοανατολικές χώρες της Ευρώπης, μεταξύ αυτών η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Πορτογαλία και η Ισπανία, όπου το όφελος κατά κεφαλήν κυμαίνεται μεταξύ 117 και 590 ευρώ στην τελευταία. «Δεν επωφελούνται όλοι εξίσου, αλλά όλοι κερδίζουν», σχολίασε ο Ααρτ ντε Γκέους, διευθύνων σύμβουλος του Bertelsmann.

Μεγάλο όφελος από την κοινή ευρωπαϊκή αγορά αποκομίζουν κατά κύριο λόγο τα βιομηχανικά και αστικά κέντρα. Χάρη στο δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι περιοχές αυτές αποτελούν πόλο έλξης εταιρειών και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Το Βερολίνο επωφελείται από τις αναπτυσσόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ το Λονδίνο και η Ζυρίχη επωφελούνται από την κοινή ευρωπαϊκή αγορά επειδή αποτελούν χρηματοπιστωτικά κέντρα.

Αξιοσημείωτο είναι και το εξής εύρημα της έκθεσης: μεταξύ των μεγάλων «νικητών» από την κοινή ευρωπαϊκή αγορά περιλαμβάνονται η Ζυρίχη με 3.590 ευρώ κατά κεφαλήν και το Λονδίνο με 2.700 ευρώ κατά κεφαλήν. Η πρώτη βρίσκεται εκτός Ε.Ε. και η δεύτερη ψήφισε για την έξοδο της χώρας από την Ε.Ε. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία ορισμένες από τις περιοχές του Νότου, μεταξύ αυτών και το Λονδίνο, που ψήφισαν υπέρ του Brexit, επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από την κοινή ευρωπαϊκή αγορά.

Ο κλάδος των υπηρεσιών

Αλλοι βγαίνουν περισσότερο και άλλοι λιγότερο κερδισμένοι από τη λειτουργία της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς, πάντως η επίδρασή της στις οικονομίες της Ευρώπης είναι θετική και αδιαμφισβήτητη, όπως εκτιμάται στην έκθεση του ιδρύματος Bertelsmann.

Ωστόσο υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εξαγωγές υπηρεσιών.

Στην έκθεση του γερμανικού ιδρύματος αναφέρεται πως ο κλάδος υπηρεσιών θα μπορούσε να ενισχυθεί με τη θέσπιση κοινών προτύπων και την επιβολή περισσότερων κανόνων ανταγωνισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αδύναμων περιοχών της Ε.Ε., απαραίτητες είναι οι στοχευμένες επενδύσεις για διαδικτυακές υποδομές και η ενίσχυση της καινοτομίας.

Ως αποτέλεσμα, οι περιοχές αυτές θα μπορούσαν να αποκτήσουν μεγαλύτερο όφελος από την κοινή ευρωπαϊκή αγορά, όπως συνάγεται στην έκθεση του Bertelsmann.

Με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών και την αύξηση των επενδύσεων θα μπορούσε επίσης να εξαλειφθεί το χάσμα μεταξύ των περιοχών που δεν ευνοούνται σε σημαντικό βαθμό από την κοινή ευρωπαϊκή αγορά, δηλαδή κατά κύριο λόγο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και όσων έχουν βγει εξαιρετικά κερδισμένες, δηλαδή κυρίως οι περιοχές στην Κεντρική Ευρώπη.

Ο κλάδος των υπηρεσιών, ο οποίος συνεισφέρει στο 75% της προστιθέμενης αξίας που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ενωση, αποτελεί μόλις το 30% των εξαγωγών της Ευρώπης.