ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεφάλαια 135 δισ. λείπουν από τις τράπεζες της Ε.Ε.

Κεφάλαια 135 δισ. λείπουν από τις τράπεζες της Ε.Ε.

Οι ισχυρότεροι τραπεζικοί όμιλοι στην Ευρωπαϊκή Ενωση θα πρέπει να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους βάση κατά 135 δισ. ευρώ, ή κατά 24,4%, μέχρι το 2027 για να καταφέρουν να αντεπεξέλθουν στα κριτήρια της Βασιλείας ΙΙΙ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ). Οι νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις συμφωνήθηκαν από τις 45 αρμόδιες εποπτικές αρχές και τις κεντρικές τράπεζες που απαρτίζουν την Επιτροπή της Βασιλείας το 2017. Απώτερος στόχος είναι να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα κεφάλαια για να καλύπτεται το ρίσκο που προκύπτει από στεγαστικά δάνεια, κάθε άλλη μορφή πίστωσης αλλά και τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού των τραπεζών. Οπως μεταδίδει το Reuters, αξιωματούχοι της EBA είπαν σε δημόσια ακρόαση ότι οι μεγαλύτερες από τις 189 τράπεζες που συμμετείχαν στην έρευνα αντιμετωπίζουν και το μεγαλύτερο έλλειμμα.

«Το κεφαλαιακό έλλειμμα αφορά, κυρίως, τις μεγάλες τράπεζες», αναφέρει η ΕΒΑ στην ανακοίνωσή της. Μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, η Επιτροπή της Βασιλείας επέβαλε αυστηρότερα κριτήρια για την ασφαλέστερη λειτουργία των τραπεζών. Ηταν εμφανές πως το ρυθμιστικό πλαίσιο των τραπεζών ήταν πολύ χαλαρό, με αποτέλεσμα να επεκτείνουν το ενεργητικό τους με την αθρόα χορήγηση δανείων. Μετά, όμως, τις μεγάλες διαγραφές επισφαλών δανείων και την ύφεση που προκλήθηκε στην παγκόσμια οικονομία, οι εποπτικές αρχές του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού κλάδου συμφώνησαν στη χάραξη ενός νέου πλαισίου που ήταν η Βασιλεία ΙΙΙ.