ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιταλία: ’ντληση 8 δισ. ευρώ, με ελαφρώς αυξημένο κόστος

Οι αρχές διαχείρισης δημοσίου χρέους της Ιταλίας εξέδωσαν σήμερα,
όπως ήταν προγραμματισμένο, έντοκους τίτλους διάρκειας ενός έτους,
με ελαφρά αυξημένο δανειακό κόστος, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη
διατήρηση των πιέσεων στην αγορά τίτλων κρατικού χρέους στην
Ευρωζώνη.

Η απόδοση αυτών των δωδεκάμηνων τίτλων διαμορφώθηκε σε 2,767%
έναντι 2,697% της αντίστοιχης προηγούμενης έκδοσης στις 12
Ιουλίου.

Η ζήτηση για τους παραπάνω τίτλους ανήλθε σε 13,545 δισ. ευρώ,
υπερκαλύπτοντας την προσφορά.


Πηγή: ΑΜΠΕ