ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι αριθμοί δεν λένε όλη την αλήθεια για τη Γερμανία

Οι αριθμοί δεν λένε όλη την αλήθεια για τη Γερμανία

Η γερμανική στατιστική υπηρεσία πολλές φορές δυσκολεύεται να αξιολογήσει τις αγορές κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης περιόδου. Ως αποτέλεσμα, συνήθως οι πρώτες εκτιμήσεις αναθεωρούνται στη συνέχεια προς το καλύτερο, κατά μέσον όρο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Εάν προσαρμόσουμε ανάλογα τα πρώτα στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2019, η ετήσια αύξηση ανέρχεται στο 3,3%, το οποίο βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με τον μέσο όρο του έτους στο 3%.

Τα στοιχεία του Δεκεμβρίου σχετικά με τις παραγγελίες των εργοστασίων δημιουργούν επίσης μια εσφαλμένη εικόνα της κατάστασης που επικρατούσε στο τέλος του περασμένου έτους. Η υποχώρηση της τάξης του 13,9% στις παραγγελίες από άλλες χώρες της Ευρωζώνης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ασταθή ζήτηση αεροσκαφών και διαστημοπλοίων (χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Airbus). Αφαιρώντας από τη μηνιαία κινητικότητα, οι συνολικές παραγγελίες εργοστασίων υποχώρησαν μόλις κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση το τελευταίο τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας τη μικρότερη τριμηνιαία μείωση του έτους. Σύμφωνα με τη Markit, παρότι θα συνεχίσουν να μειώνονται οι παραγγελίες, η υποχώρηση του δεύτερου εξαμήνου του 2019 και του Ιανουαρίου του 2020 ήταν πολύ πιο ήπια. Η βιομηχανική παραγωγή του Δεκεμβρίου είναι πιθανό πως επηρεάστηκε από τις ημέρες των αργιών τα Χριστούγεννα, καθώς πολλοί εργαζόμενοι πήραν περισσότερες ημέρες άδειας απ’ ό,τι συνήθως.

Οσον αφορά τον κορωνοϊό, εκτός από τη ζημία που έχει προκαλέσει στις μετακινήσεις και στον τουρισμό, φαίνεται πως θα επιβαρύνει ορισμένες διασυνοριακές εφοδιαστικές αλυσίδες. Είναι πολύ πιθανόν πως ο γερμανικός βιομηχανικός κλάδος θα επιβαρυνθεί τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, αφαιρώντας έως και 0,1% από το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου. Ωστόσο, η ήπια βελτίωση της εμπιστοσύνης στη βιομηχανία, η οποία ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2019, φαίνεται πως εξακολούθησε να έχει ανοδική τάση τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα του Ιανουαρίου.

Οι προσωρινές ζημίες, που έχουν προκληθεί στον βιομηχανικό κλάδο εκτός της Κίνας από τον κορωνοϊό, αναμένεται πως θα ισοσκελιστούν σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσα στους επόμενους μήνες. Εκτός εάν η επιδημία παραλύσει βασικούς πυλώνες της παγκόσμιας βιομηχανίας για περισσότερους από περίπου δύο μήνες. Εφόσον οι εμπορικές εντάσεις δεν κλιμακωθούν ξανά μέσα στο 2020, αναμένεται ότι η γερμανική βιομηχανική παραγωγή θα ενισχυθεί σε ήπιους ρυθμούς από το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Εφόσον υπάρξει μια γερή υποστήριξη από μέτρα επεκτατικής πολιτικής ύψους έως και 0,5% του ΑΕΠ, εφόσον εξακολουθήσει η ήπια αύξηση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και δεδομένης της αποκλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων, ο γερμανικός ρυθμός ανάπτυξης θα μπορούσε να ανακάμψει από τη συρρίκνωση των Χριστουγέννων, αγγίζοντας περίπου το 1,5% μέσα στο 2020.