ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε κλάδους που πλήττονται από την πανδημία απασχολούνται 1,25 δισ. άτομα

Σε κλάδους που πλήττονται από την πανδημία απασχολούνται 1,25 δισ. άτομα

Η πανδημία του κορωνοϊού θα έχει ως αποτέλεσμα να είναι μειωμένη κατά 6,7% η εργασία παγκοσμίως το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με την εργασία πλήρους απασχόλησης 195 εκατ. εργαζομένων. Στις εκτιμήσεις αυτές καταλήγει έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) σχετική με την «κρίση που επιδεινώνεται με καταστρεπτικές συνέπειες».

Οπως επισημαίνει η ILO, περισσότεροι από τέσσερις στους πέντε ανθρώπους από το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό ζουν σε περιοχές που πλήττονται από την αναστολή της οικονομικής δραστηριότητας. Η οργάνωση απέφυγε να προβεί σε συγκεκριμένη πρόβλεψη για τον αριθμό των ανθρώπων που θα μείνουν άνεργοι εξαιτίας της πανδημίας.

Εξέφρασε, ωστόσο, την εκτίμηση ότι θα είναι «πολύ περισσότεροι» από τα 25 εκατ. άτομα που είχε προβλέψει μόλις τον περασμένο μήνα. Αναφέρθηκε, άλλωστε, στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που εκτιμά πως θα πληγούν στο μέγιστο βαθμό, όπως ο κλάδος της στέγασης και των τροφίμων, η μεταποίηση, οι λιανικές πωλήσεις και η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. Κλάδοι στους οποίους απασχολούνται συνολικά 1,25 δισ. άτομα.

Καλεί χώρες και κυβερνήσεις να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να κρατήσουν τους ανθρώπους στις θέσεις εργασίας όσο περισσότερο μπορούν, ώστε να περιορίσουν κατά το δυνατόν τον αριθμό όσων θα καταλήξουν άνεργοι.

«Χρειαζόμαστε σαφώς και το βλέπουμε σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο ότι είναι ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για να δοθεί ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα μέσω αναπτυξιακής δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής», τόνισε κατά την παρουσίαση της έκθεση ο γενικός διευθυντής της ILO, Γκι Ράιντερ.

Μεταξύ άλλων, η ILO προτείνει στις κυβερνήσεις να καταφύγουν στη μερική απασχόληση, στη διαθεσιμότητα αλλά και στη μείωση των ωρών εργασίας, προκειμένου να παραμείνουν οι εργαζόμενοι στις θέσεις εργασίας τους. Ο κ. Ράιντερ τόνισε μάλιστα ότι «έχουμε ήδη δει σε πολλές χώρες τα κατάλληλα μέτρα που δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τη στήριξη του κράτους, αλλά παράλληλα αναλαμβάνουν την ευθύνη να κρατήσουν τους υπαλλήλους τους στη θέση τους και στην αγορά εργασίας».

Ερευνα

Εξάλλου, σχετική έρευνα που εξεπόνησε η IW Consult, η υπηρεσία του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας, καταλήγει στο συμπέρασμα πως η μερική απασχόληση έχει περιορίσει την ύφεση στη Γερμανία. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει η έρευνα, η υπαγωγή επιχειρήσεων και εργαζομένων σε καθεστώς μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης μειώνει κατά το ήμισυ την ύφεση που προκάλεσε στη γερμανική οικονομία η πανδημία.

Από τα πορίσματα της έρευνας προκύπτει συγκεκριμένα πως θα ήταν κατά 45% μεγαλύτερη η μείωση στις οικονομικές επιδόσεις της Γερμανίας αν δεν είχε υιοθετηθεί το μοντέλο της μερικής και της εκ περιτροπής απασχόλησης. Παρουσιάζοντας τα πορίσματα της έρευνας, ο διευθυντής της IW Consult, Μπέρτραμ Μπροσάρντ, τόνισε πως «διατηρώντας το προσωπικό τους οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να επιταχύνουν γρηγορότερα τον ρυθμό της επιστροφής τους στην παραγωγή μετά την κρίση».

Ο ίδιος προσέθεσε πως σε όσες χώρες δεν έχουν εφαρμοσθεί ανάλογα προγράμματα βραχυχρόνιας επιδότησης μειωμένου ωραρίου εργασίας, θα πρέπει να επαναπροσληφθούν οι απολυθέντες και «αυτό απαιτεί όχι μόνο χρόνο αλλά και χρήμα».

Σημειωτέον ότι στη Γερμανία το επίδομα μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ανέρχεται στο 60% των καθαρών αποδοχών για άτεκνους και στο 67% για όσους έχουν παιδιά.