ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Περισσότερο από ποτέ, πρέπει να δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στο κοινωνικό συμβόλαιο του 21ου αιώνα»

«Περισσότερο από ποτέ, πρέπει να δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στο κοινωνικό συμβόλαιο του 21ου αιώνα»

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης και της 70ής επετείου της Δήλωσης Schuman, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.), κ. Luca Javier, ο Πρόεδρος της ελληνικής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), κ. Γιώργος Βερνίκος, και οι Πρόεδροι των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων (Ο.Κ.Σ.) της Βουλγαρίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας και της Πολωνίας προέβησαν σε Κοινή Δήλωση.

Στην Κοινή Δήλωση τονίζεται η μοναδικότητα του Ευρωπαϊκού Εγχειρήματος, το οποίο εξασφάλισε ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία για τόσο μεγάλο συνεχόμενο χρονικό διάστημα σε τόσους πολλούς ανθρώπους, διασφαλίζοντας την προστασία των ελευθεριών και των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων τους.

Στη συνέχεια επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στο κοινωνικό συμβόλαιο του 21ου αιώνα, το οποίο στοχεύει κυρίως στη μείωση των ανισοτήτων που υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή και τα θεμέλια των δημοκρατιών μας.

Η κρίση λόγω της πανδημίας, μπορεί να είναι η ευκαιρία για νέες βάσεις στο Ευρωπαϊκό Εγχείρημα και τη δημιουργία προϋποθέσεων για την οικοδόμηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, προσαρμοσμένου στον 21ο αιώνα.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι απαραίτητη μια συλλογική προσπάθεια. Τα Ευρωπαϊκά Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια αποτελούν, μέσω της εκπροσώπησης της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, ένα προνομιακό χώρο για κοινή ανάπτυξη και προτάσεις. Ένα χώρο σύγκλισης των κινητήριων δυνάμεων των κοινωνιών μας, οι οποίες μπορούν να επιτρέψουν στα εθνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά Όργανα να λάβουν ισχυρές και κοινές αποφάσεις.

Το μέλλον της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Αναγέννηση, θα εξαρτηθεί από τη δέσμευση, τη φαντασία και το θάρρος που μπορούμε να επιδείξουμε στις επιλογές των επόμενων μηνών. Επιλογές που πρέπει να γίνουν από κοινού, στη βάση μιας εποικοδομητικής σύνθεσης των διαφορών μας.