ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εισήγηση στο Eurogroup για επέκταση των μέτρων στήριξης και στο 2021

Εισήγηση στο Eurogroup για επέκταση των μέτρων στήριξης και στο 2021

Επέκταση της εφαρμογής δημοσιονομικών μέτρων στήριξης στην Ευρωζώνη και στο 2021 εισηγείται το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (EFB) στο Eurogroup, προβλέποντας μόνο μερική οικονομική ανάκαμψη την επόμενη χρονιά.

Κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup την Πέμπτη το απόγευμα, οι υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν για τη δημοσιονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη εν όψει της προετοιμασίας των σχεδίων προϋπολογισμών για το 2021. Ο πρόεδρος του ΕFB, Νιλς Τίγκεσεν, θα παρουσιάσει την έκθεση του Συμβουλίου για την ενδεδειγμένη δημοσιονομική πολιτική στην Ευρωζώνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τη δική της αξιολόγηση της δημοσιονομικής κατάστασης με βάση την ανάλυση των προγραμμάτων σταθερότητας του 2020.

Στην έκθεσή του, το EFB αναφέρει ότι όλοι οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προβλέπουν για φέτος βαθιά ύφεση στην Ευρωζώνη, της τάξης του 8% ή μεγαλύτερη, και μερική ανάκαμψη το 2021, ενώ οι καθοδικοί κίνδυνοι είναι σημαντικοί.

Σημειώνει, επίσης, ότι τα δημοσιονομικά μέτρα που υιοθετήθηκαν από τις χώρες-μέλη, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τις προτάσεις της Επιτροπής – ιδιαίτερα αυτή που αφορά το εργαλείο ανάκαμψης – είναι πλήρως δικαιολογημένα.

«Εν όψει της μερικής και εύθραυστης ανάκαμψης που αναμένεται για το 2021, το Συμβούλιο προειδοποιεί να μην υπάρξει πρόωρη απόσυρση των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης στο επίπεδο των κρατών – μελών και προσβλέπει σε μία ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή των πρόσφατων προτάσεων της ΕΕ», τονίζει το EFB. Συνιστά, επίσης, να υπάρξει ιδιαίτερη εστίαση σε κρατικές δαπάνες που ενισχύουν την ανάκαμψη, όπως οι επενδύσεις, για να υπάρξει σταθεροποίηση βραχυπρόθεσμα, ενώ παράλληλα να ενισχυθούν οι προοπτικές της μελλοντικής ανάπτυξης.

«Η γρήγορη αντιστροφή της δημοσιονομικής στάσης δεν συνιστάται, δεδομένου του τρόπου με τον οποίο η κρίση αναμένεται να εξελιχθεί», σημειώνει το Συμβούλιο, προσθέτοντας: «Η εικαζόμενη απόσυρση των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης εξηγεί την ταχεία αντιστροφή των θέσεων των προϋπολογισμών το 2021. Ωστόσο, μία μεγαλύτερη και μακρύτερης διάρκειας στήριξη θα χρειαστεί και το 2021. Η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων (για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού) θα είναι βραδύτερη από ό,τι αναμενόταν αρχικά και οι καταναλωτές είναι πιθανόν να προχωρήσουν προληπτικά σε αποταμιεύσεις. Ακόμη και στο πιο ευνοϊκό σενάριο, η ανάκαμψη το 2021 θα είναι μόνο μερική».

Το EFB είναι ανεξάρτητο όργανο που συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνολική κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής στην Ευρωζώνη και αξιολογεί πώς εφαρμόζεται το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ