ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fed: Προς αύξηση της στήριξης στην ομοσπονδιακή οικονομία

Η ηγεσία της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των Ηνωμένων
Πολιτειών (Fed) προσανατολίζεται να αυξήσει «μέσα σε μικρό χρονικό
διάστημα» τη στήριξή της στην ομοσπονδιακή οικονομία, εφόσον
επιμείνει στις ΗΠΑ η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης,
προκύπτει από τα πρακτικά της τελευταίας (31η Ιουλίου, 1η
Αυγούστου) συνεδρίασης της νομισματικής επιτροπής της.

“Ικανός αριθμός μελών της νομισματικής επιτροπής εκτίμησε ότι
δικαιολογείται, στην παρούσα συγκυρία, μια νέα ποσοτική νομισματική
χαλάρωση, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την περίπτωση
στην οποία στη βάση των εισερχομένων πληροφοριών θα καταδεικνύεται
ότι η οικονομική ανάκαμψη είναι και διαρκής και ευχερώς αντιληπτή»,
αναφέρεται στα πρακτικά.

Προστίθεται ότι «αριθμός μελών του ΔΣ της FED με την ίδια ευκαιρία
επισήμανε πως μια νέα ποσοτική νομισματική χαλάρωση θα συνεισφέρει
στην ταχύτερη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά της εργασίας, κάτω
από συνθήκες πληθωρισμού όχι ανεξέλεγκτου». Τέλος, μερίδα μελών του
ΔΣ της FED επέμεινε ότι «μόνον χάρη στην επιπλέον ροή οικονομικών
στοιχείων θα μπορέσει η κεντρική τράπεζα να αποτιμήσει, με
ασφάλεια, την προοπτική για την ομοσπονδιακή οικονομία και να
αποφασίσει αμετάκλητα, τι επιπλέον μέτρα στήριξής της θα απαιτηθεί
να ληφθούν από την Fed».

Πηγή: ΑΜΠΕ