ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρουμανία: Στο «κόκκινο» τα ανεξόφλητα δάνεια το α’ 6μηνο του 2012

Στο 16,8% αυξήθηκε ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων το α’
εξάμηνο του 2012, σε σχέση με 14,3% που διαμορφώθηκε στο τέλος του
2011, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας (BNR).

Στην ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας επισημαίνεται πως η
μεταβλητότητα του εθνικού νομίσματος σε συνδυασμό με τις
οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τα
νοικοκυριά συνέβαλε στην επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου
των δανείων, με αποτέλεσμα το ποσοστό του πιστωτικού κινδύνου να
διαμορφωθεί στο 26,1%, έναντι 23,3% τον Δεκέμβριο του 2011.

Εξάλλου, μέρος της πραγματικής αύξησης του δείκτη των μη
εξυπηρετούμενων δανείων οφείλεται και στη νέα προσέγγιση που
επιβάλλεται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
(IRFS), συμπληρώνει η BNR.


Πηγή: ΑΜΠΕ