ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέσεις μάχης για την Πεσινέ

Η πρόταση επιθετικής εξαγοράς της Pechiney από την Alcan, αναστατώνει τις ευρωπαϊκές αγορές και σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, αναλυτές υποστηρίζουν ότι η προσφορά της Αlcaαντικατοπτρίζει αποτίμηση της Pechiney σε χαμηλό σημείο. Σύμφωνα με τη BNP Paribas, η προσφορά «υποτιμά σε σημαντικό βαθμό την Pechiney από την άποψη των περιουσιακών στοιχείων, παρότι μπορεί να φαίνεται γενναιόδωρη από πλευράς κερδών». Αλλοι εικάζουν ότι ο καναδικός όμιλος παραγωγής αλουμινίου έσπευσε για να προλάβει πιθανούς ανταγωνιστές, όπως ο διεθνής κολοσσός Anglo Αmericaκαι η νορβηγική Norsk Hydro.