ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρυθμίσεις στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτούν οι Βρυξέλλες

Σε δύο σημαντικές αποφάσεις, για τον κλάδο παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, κατέληξαν χθες οι υπουργοί Οικονομικών των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Κατόπιν πιέσεων από το Παρίσι, συμφώνησαν να ασκήσουν οι ίδιοι πιέσεις στους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι καταρτίζουν αυτήν την περίοδο νέα, παγκόσμια λογιστικά πρότυπα. Απαίτηση των Βρυξελλών είναι οι νέοι κανόνες να μην αποφέρουν πλήγμα στις ευρωπαϊκές τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιαίτερα δε όπως θα συνεπάγετο η υιοθέτηση δύο προτάσεων -που φέρουν τους κωδικούς IAS 32 και IAS 39- σχετικών με τα λογιστικά πρότυπα που θα διέπουν επενδύσεις στις αγορές παραγώγων.

Αν και η E.E. σκοπεύει να υιοθετήσει από το 2005 τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS), με στόχο τη βελτίωση της καταγραφής των οικονομικών αποτελεσμάτων των 7000 εισηγμένων στις αγορές της, εταιρειών, η εκτίμηση του Παρισιού είναι ότι οι δύο, προαναφερόμενες προτάσεις θα αυξήσουν τον βαθμό αστάθειας των εταιρικών κερδών και των ισολογισμών των επιχειρήσεων, δημιουργώντας προβλήματα για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Οι υπουργοί των 15 υιοθέτησαν επίσης, χθες, νέους κανονισμούς, που θα διευκολύνουν την άντληση κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις, στην Ενωση. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η έκδοση ενιαίου «Ενημερωτικού Δελτίου», με συγκριμένες προδιαγραφές, προκειμένου για τη διάθεση μετοχών ή την έκδοση ομολογιακού δανείου.

Οι εθνικές, ρυθμιστικές Αρχές θα συνεχίσουν ωστόσο να ελέγχουν την εγκυρότητα των εν λόγω Δελτίων, κυρίως για την προστασία των μικροεπενδυτών.