ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι αποκλίσεις ανάμεσα στις περιφέρειες της Ευρώπης διευρύνουν το χάσμα ευημερίας

Στην Ευρώπη υπάρχουν οικονομίες δύο ταχυτήτων και ένα χάσμα ευημερίας, που έχει διευρυνθεί κατά 25%, ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειές της. Στα συμπεράσματα αυτά καταλήγει το οικονομικό ερευνητικό ινστιτούτο Robert Huggins Associates, που αναμένεται να ανακοινώσει τα πορίσματα έρευνάς του τις επόμενες ημέρες.

Με την έκθεσή του που έχει τίτλο The EuropeaFutures Report, προειδοποιεί ότι η απουσία μεγάλων επενδύσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη από πλευράς του ιδιωτικού τομέα αναστέλλει την ανάπτυξη που είναι βασισμένη στη γνώση. Βάσει ενός μαθηματικού τύπου που υπολογίζει τη δραστηριότητα των κλάδων των βασισμένων στη γνώση, όπως η απασχόληση, οι άδειες ευρεσιτεχνίας, οι δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη και τα ενοίκια ακινήτων, το Robert Huggins Associates έχει δημιουργήσει έναν δείκτη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης. O εν λόγω δείκτης κατατείνει στο ότι η Σουηδία θα είναι η ατμομηχανή της οικονομίας της γνώσης στην Ευρώπη με τον δείκτη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 15% στο τέλος της δεκαετίας.

Δεύτερη έρχεται η Ιρλανδία που θα σημειώσει αύξηση του δείκτη κατά 9% και ακολουθεί η Φινλανδία με 8%. H Αυστρία και η Δανία, αντίθετα, θα γνωρίσουν διψήφιες πτώσεις και η Γερμανία πτώση κατά 2%. H Γαλλία και η Βρετανία θα γνωρίσουν αυξήσεις 2% και 6% αντιστοίχως. Τα πορίσματα αυτά θα παρουσιασθούν στο πλαίσιο σεμιναρίου που θα πραγματοποηθεί στο Σαν Φρανσίσκο με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης και θέμα Στρατηγική Προθεσμιακών Αγορών. Προβλέποντας ότι η σύγκλιση της ευρωπαϊκής οικονομίας θα έχει αυξηθεί μόλις κατά 4% το 2010, ο καθηγητής Χούγκινς εκτιμά ότι η απόκλιση ανάμεσα στις διάφορες οικονομίες της γνώσης μέσα στην Ευρώπη διευρύνει το χάσμα που χωρίζει τη Γηραιά Ηπειρο από τις ΗΠΑ.

«Μπορούμε να δούμε σίγουρα ότι υπάρχει μεγαλύτερη ενοποίηση στις ΗΠΑ και ότι οι μεγάλες ανισότητες της Ευρώπης εμποδίζουν ολόκληρες χώρες και μεγάλες περιοχές να αναπτυχθούν στο σύνολό τους εξαιτίας της άνισης κατανομής των επενδύσεων», επισημαίνει ο καθηγητής Χούγκινς. Στο εσωτερικό των κρατών – μελών, οι μεγαλύτερες αποκλίσεις παρατηρούνται στη Φινλανδία, την Ελλάδα και τη Βρετανία. Τα τελευταία 10 χρόνια πριν από το 2000, οι διαφοροποιήσεις οικονομικής απόδοσης μεταξύ περιοχών αυξήθηκαν κατά 353% στη Φινλανδία, 55% στην Ελλάδα και 54% στη Βρετανία. Οι περιφέρειες της Γερμανίας, αντίθετα, συνέκλιναν κατά 65%.

O καθηγητής Χούγκινς εκτιμάει ότι γενικά το 20% της σύγκλισης οφείλεται στην ανάπτυξη των περιοχών με την υψηλότερη απόδοση, ενώ το 80% είναι αποτέλεσμα της παρακμής άλλων περιοχών. Συνοψίζοντας τα πορίσματά του, τονίζει ότι, ενώ οι μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις πραγματοποιούν επενδύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη, «η Ευρώπη διαφέρει». H Ευρώπη είναι «μία οικονομία με πολύ μεγαλύτερη μερίδα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μακροσκελών αλυσίδων προσφοράς αλλά και τη σχετική διασπορά της δραστηριότητας που βασίζεται στη γνώση».