ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το Χονγκ Κονγκ στην κορυφή της λίστας με τις πιο οικονομικά ελεύθερες χώρες

O δείκτης της παγκόσμιας οικονομικής ελευθερίας, δημιούργημα του καναδικού ινστιτούτου Fraser, αξιολογεί το πόσο συνεπής είναι η πολιτική των επιλεγμένων για την έρευνα κρατών με θεμελιώδεις οικονομικές ελευθερίες, όπως είναι η προσωπική επιλογή, ο ανταγωνισμός και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο της φετινής έρευνας, το Χονγκ Κονγκ παραμένει στην κορυφαία θέση της λίστας ως η πιο οικονομικά ελεύθερη χώρα από τις 123 που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν. Οι λιγότερο οικονομικά ελέυθερες χώρες βρίσκονται σε Κεντρική και Ανατολική Αφρική, όπως και στη Λατινική Αμερική. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ινστιτούτο Fraser υποστηρίζει πως η οικονομική ελευθερία είναι μια έννοια που έχει πολλά κοινά σημεία με τον δείκτη ανθρώπινης εξέλιξης (humadevelorment index) του OHE.