ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιφυλακτικές ακόμη για δέσμευση με νέα δάνεια οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Επιβράδυνση σημείωσαν τον Ιούνιο τόσο η αύξηση της προσφοράς χρήματος όσο και η πιστωτική επέκταση στη Ζώνη Ευρώ, καταδεικνύοντας ότι οι επενδυτές αρχίζουν να ξεπερνούν τον φόβο της διακινδύνευσης, ενώ οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αποφεύγουν τα νέα δάνεια.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο δείκτης αύξησης της προσφοράς χρήματος M3 υποχώρησε στο 8,3% σε ετήσια αύξηση από το 8,5% του Μαΐου υπερβαίνοντας τις προβλέψεις. Ωστόσο, ο λιγότερο ευμετάβλητος μέσος όρος των τριών τελευταίων μηνών του δείκτη σημείωσε ελαφρά αύξηση στο 8,5% από το 8,4%.

Σε ό,τι αφορά την πιστωτική επέκταση στον ιδιωτικό τομέα, επιβραδύνθηκε στο 5,1% από το 5,2% σε μηνιαία βάση και από το 4,6% στο 4,5% σε ετήσια βάση. H εξέλιξη θεωρήθηκε, πάντως, απογοητευτική από τους οικονομικούς αναλυτές, καθώς η EKT είχε προεξοφλήσει σταθεροποίησή της. Ορισμένοι επισημαίνουν, μάλιστα, ότι καλύτερη ένδειξη για την ευρωπαϊκή οικονομία θα ήταν μια επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των δανείων στον ιδιωτικό τομέα στο 4,8% με 4,9%.