ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πέντε μεγάλες διαφορές από τα Αμοιβαία Κεφάλαια

«O καλύτερος τρόπος να κατανοήσουμε τα hedge fund είναι να τα συγκρίνουμε με τα κλασικά αμοιβαία» προτείνει ο κ. Κοντμανί που επισημαίνει πέντε κεφαλαιώδεις διαφορές.

1. Τα αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να τοποθετηθούν μόνο long και μπορούν να κάνουν κέρδη μόνο όταν η αγορά ανεβαίνει. Μπορούν να γίνουν πιο συντηρητικά, να μειώσουν τη χασούρα αλλά δεν μπορούν να φύγουν τελείως από την κατηγορία τοποθετήσεων στην οποία ανήκουν ακόμη και αν πιστεύουν ότι αυτή η αγορά θα υποφέρει στο επόμενο διάστημα. Τα hedge fund μπορούν να τοποθετηθούν τόσο long στις αγορές που πιστεύουν ότι θα ανέβουν όσο και short σε αυτές που περιμένουν ότι θα πέσουν.

2. Τα αμοιβαία κεφάλαια προσπαθούν να επιτύχουν μια απόδοση συγκριτικά καλύτερη από τον χρηματιστηριακό ή άλλο δείκτη που έχουν ως δείκτη αναφοράς (benchmark). Αντίθετα τα hedge fund επιδιώκουν την απόλυτη απόδοση ασχέτως αν η αγορά ανεβαίνει ή κατεβαίνει.

3. Τα αμοιβαία κεφάλαια δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν δανειακή μόχλευση (leverage) ενώ τα hedge fund μπορούν να το κάνουν κατά βούληση και πράγματι πολύ συχνά το κάνουν.

4. Τα αμοιβαία κεφάλαια έχουν μια πολύ συγκεκριμένη περιγραφή των τοποθετήσεών τους (π.χ. μετοχικό ασιατικό, ομολογιακό αναδυόμενων κλπ). Αντίθετα τα hedge fund μπορούν να αλλάξουν γεωγραφική αγορά ή κλάδους, μπορούν να αλλάξουν κατηγορία επενδύσεων. Αυτός είναι και ο λόγος που οι πιο ταλαντούχοι διαχειριστές στρέφονται εκεί, επειδή μπορούν να αναπτύξουν το ταλέντο τους, όπως σημειώνει ο κ. Κοντμανί.

5. Τα αμοιβαία κεφάλαια χρεώνουν ετήσιες προμήθειες με βάση τον κύκλο εργασιών. Αντίθετα τα hedge fund αμείβονται ανάλογα με την επίδοσή τους. Αυτός είναι άλλος ένας λόγος που οι πιο ταλαντούχοι διαχειριστές στρέφονται εκεί, γιατί ανταμείβονται όταν προσφέρουν καλύτερη απόδοση.