ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H E.E. καταδικάζει τους «σταχανοβίτες» Βρετανούς

Οι Βρετανοί εργάζονται περισσότερες ώρες από οποιονδήποτε άλλο λαό της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ίσως σ’ αυτό να οφείλεται ο υψηλός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης που σημείωσε η Βρετανία την περασμένη δεκαετία. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως, διαφωνεί μ’ αυτήν την κατάσταση και σε πρόσφατη ανακοίνωσή της επισημαίνει με αποδοκιμασία ότι «η Βρετανία είναι το μόνο κράτος-μέλος στο οποίο η εργάσιμη εβδομάδα έχει αυξηθεί μέσα στην τελευταία δεκαετία».

Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι βρετανικές επιχειρήσεις παραβιάζουν συστηματικά την οδηγία για τις ώρες εργασίας, σύμφωνα με την οποία οι Ευρωπαίοι πρέπει να εργάζονται κατά μέσον όρο όχι περισσότερο από 48 ώρες την εβδομάδα. H εν λόγω οδηγία προβλέπει, επίσης, ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να υπογράφουν μια συμφωνία «εξαίρεσης» στο πλαίσιο της οποίας θα συναινούν στο να εργάζονται περισσότερο από 48 ώρες. Περί το 33% των Βρετανών εργαζόμενων έχει υπογράψει τέτοιου είδους συμφωνίες, μολονότι εκτιμάται ότι μόνο το 16% εργάζεται πράγματι περισσότερο από 48 ώρες. H επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αννα Διαμαντοπούλου, εκφράζει φόβους ότι οι Βρετανοί εργοδότες υποχρεώνουν τους εργαζομένους να υπογράψουν τέτοιες συμφωνίες εξαίρεσης σαν όρο για την πρόσληψή τους, καθώς οι εταιρείες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών δεν έχουν κάνει τόσο εκτεταμένη χρήση (η επίτροπος πιστεύει ότι ίσως επιθυμούν να εργασθούν περισσότερο από 48 ώρες ορισμένοι Αμερικανοί, αλλά κάτι τέτοιο αποκλείεται για τους Ευρωπαίους). Επικαλούμενη επιχειρήματα που άλλοτε αφορούν την υγεία και την ασφάλεια, άλλοτε την ανάγκη να διατηρηθούν οι ελάχιστες κοινωνικές προδιαγραφές στην Ευρωπαϊκή Ενωση και άλλοτε την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, η Επιτροπή προωθεί τις «διαβουλεύσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων πλευρών» για τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις της οδηγίας. H επίτροπος ευελπιστεί ότι η Βρετανία θα μπορέσει σύντομα να προτείνει λύσεις σε εθελοντική βάση. Αυτό φαίνεται μάλλον αφελές. Στην πραγματικότητα, όμως, αν δεν το κάνει, θα επινοήσει μάλλον κάποιον άλλο μηχανισμό.

Η ελπίδα της Επιτροπής δεν είναι μόνον να επιβληθεί στους επιχειρηματικούς «σταχανοβίτες» της Βρετανίας. Μετά από πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου φαίνεται πιθανό να αυξηθεί σε υπερβολικό βαθμό το κόστος των συστημάτων υγείας σε όλη την Ευρώπη. Δύο από αυτές τις αποφάσεις που ελήφθησαν πέρυσι ορίζουν ότι ο χρόνος που ένας γιατρός παραμένει στο σπίτι του «σε επιφυλακή» προσμετράται σαν «χρόνος εργασίας». H γερμανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι θα εξαναγκασθεί να προσλάβει τουλάχιστον 27.000 νέους γιατρούς και να αυξήσει τις δαπάνες για την υγεία κατά 1,75 δισ. δολάρια. H Γερμανία, η Ολλανδία και η Ισπανία ετοιμάζουν νομοθεσίες με τις οποίες θα ενσωματώσουν το «δικαίωμα εξαίρεσης» στα συστήματα υγείας τους. Οι πολιτικές επιπτώσεις αυτών των εξελίξεων καθιστούν σχεδόν απίθανη την περίπτωση να προτείνει πραγματικά η κ. Διαμαντοπούλου την ολοκληρωτική κατάργηση των «δικαιωμάτων εξαίρεσης». Πιθανότερο είναι να προσπαθήσει η Επιτροπή να επιβάλει αυστηρότερους όρους σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να γίνει χρήση του δικαιώματος εξαίρεσης. Κάτι τέτοιο θα περιορίσει αναπόφευκτα την ευελιξία στην αγορά εργασίας και ενδέχεται να επιβάλει περισσότερη γραφειοκρατία και περισσότερες ρυθμίσεις στις εταιρείες. H βρετανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι συμφωνεί με την αναθεώρηση από πλευράς της Επιτροπής, αλλά μάλλον προσβλέπει στον διορισμό καινούργιου επιτρόπου το επόμενο φθινόπωρο, με την ελπίδα ότι η κ. Διαμαντοπούλου δεν θα έχει αρκετό χρόνο για να αναθεωρήσει την οδηγία.

Σίγουρα η κ. Διαμαντοπούλου πρέπει να καλύψει πολλές ώρες υπερωριών για να ολοκληρώσει αυτήν τη δουλειά. Ευτυχώς, όμως, έχει καταχωρισθεί ως στέλεχος γι’ αυτό και αυτομάτως εξαιρείται από την οδηγία για τις ώρες εργασίας.