ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόβοι για «νέα τείχη» στη διευρυμένη E.E.

O πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ρομάνο Πρόντι, εξέφρασε χθες την ανησυχία του σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών από τα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και δήλωσε ότι εξετάζει αν τυχόν προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση παραβιάζουν την κοινοτική νομοθεσία. Το θέμα αφορά τις πρωτοβουλίες των περισσότερων κρατών-μελών να επιβάλουν περιορισμούς στον αριθμό των μεταναστών που θα δεχθούν από τα οκτώ νέα κράτη-μέλη της Ανατολικής Ευρώπης, που στο σύνολό τους αριθμούν 72 εκατομμύρια πολίτες.

Βρετανικές λίστες

Η Βρετανία είναι η τελευταία που ανακοίνωσε σχετικά μέτρα που, μεταξύ άλλων, θα υποχρεώνουν τους μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη να υπογράφουν ένα «πλαίσιο καταγραφής εργαζομένων» προτού προσληφθούν, ενώ όσοι δεν έχουν βρει εργασία δεν θα έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές για τουλάχιστον δύο χρόνια. Οι βρετανικές εφημερίδες, μάλιστα, έσπευσαν να χαρακτηρίσουν τα μέτρα πιο ελαστικά σε σύγκριση με εκείνα που έχουν υιοθετήσει τα περισσότερα παλαιά κράτη-μέλη. Ωστόσο, ο Βρετανός υπουργός Εσωτερικών, Ντέιβιντ Μπλάνκετ, ισχυρίζεται ότι τα εν λόγω μέτρα θα προσελκύσουν χειρωνάκτες που θα καλύψουν πολλά από τα κενά της αναπτυσσόμενης βρετανικής οικονομίας. Παράλληλα, η Ιρλανδία έσπευσε να ανακοινώσει ότι ίσως δεν θα έχουν οι μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη πρόσβαση στο κοινωνικό της κράτος.

Μεταβατικό στάδιο

Ηδη, η Επιτροπή έχει ζητήσει από τα κράτη-μέλη να την ενημερώσουν σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει ή προτίθενται να λάβουν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επαρκή πληροφόρηση ώστε να αποφανθεί σχετικά. Σημειωτέον, πάντως, ότι η νομοθεσία περί της διεύρυνσης επιτρέπει στα κράτη-μέλη να διατηρήσουν σε ισχύ τους περιορισμούς στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας επί δύο χρόνια μετά την 1η Μαΐου, ενώ ειδικότερα η Γερμανία και η Αυστρία θα κάνουν πλήρη χρήση της μεταβατικής περιόδου των επτά ετών. Σε ό,τι αφορά το προβλεπόμενο κύμα μεταναστών, πρόσφατη μελέτη μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατέδειξε ότι αναμένεται να επηρεαστεί η αγορά εργασίας εξ αιτίας μιας συνεχώς αυξανόμενης προσφοράς φθηνής εργασίας.