ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H Ευρωζώνη χρειάζεται καλύτερο συντονισμό

ΦρανκφοΥρτη. Τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κυβερνήσεων της Ευρωζώνης σε μακροοικονομικό επίπεδο ζήτησε ο Λορέντζο Μπίνι Σμάγκι, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT). Συγκεκριμένα πρότεινε να καταθέτουν τους προϋπολογισμούς τους περίπου το ίδιο διάστημα και να χρησιμοποιούν τις ίδιες μακροοικονομικές προβλέψεις, εάν όντως επιθυμούν να βελτιώσουν τον οικονομικό συντονισμό της περιφέρειας.

Προβαίνοντας στις πρώτες σαφείς προτάσεις για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στη Ζώνη του Ευρώ, ο κ. Μπίνι Σμάγκι δήλωσε ότι αυτές στόχο έχουν να ενδυναμωθεί ο συντονισμός στην άσκηση πολιτικής, χωρίς να αίρεται ο έλεγχος των προϋπολογισμών σε εθνικό επίπεδο.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Γαλλία, ειδικότερα, έχει οξύνει τις πιέσεις της για μεγαλύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε θέματα οικονομικής πολιτικής και έχει προτείνει να διεξαχθεί οικονομική σύνοδος των ηγετών της Ευρωζώνης.

Εντούτοις, σε άρθρο του στους Financial Times, ο κ. Μπίνι Σμάγκι υπογράμμισε ότι δεν αρκούν μόνον οι συζητήσεις. «O διάλογος από μόνος του δεν προωθεί την ανάπτυξη, αλλά οπωσδήποτε μπορεί να βοηθήσει στον σχεδιασμό πολιτικών, που στηρίζονται και στην καλύτερη πληροφόρηση και αλληλοενημέρωση», διευκρίνισε.

Τα σχετικά γνωστοποιήθηκαν χθες, μια μόλις ημέρα πριν από τη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της Ευρωομάδας, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθεί η ασθενική ανάπτυξη του συνασπισμού.

Βάσει των ισχυόντων, δίνονται τρεις ευκαιρίες τον μήνα για επίσημες συζητήσεις των υπουργών Οικονομικών καθώς και των κεντρικών τραπεζιτών της Ζώνης του Ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να θιγούν ζητήματα οικονομικής πολιτικής· οι συναντήσεις περιλαμβάνουν τη μηνιαία της Ευρωομάδας και τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της EKT, την οποία δικαιούται να παρακολουθήσει και ο πρόεδρος της Ευρωομάδας.

«Συνολικά, θα ήταν δύσκολο να ισχυριστεί κανείς ότι το υφιστάμενο πλαίσιο δεν παρέχει επαρκείς συνθήκες για εποικοδομητικό διάλογο», ανέφερε στο άρθρο του ο Λορέντζο Μπίνι Σμάγκι.

Αντιθέτως, όπως προσέθεσε, το πρόβλημα της οικονομικής διακυβέρνησης έγκειται στο ότι παρατηρείται έλλειψη συγχρονισμού στην εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής. Από πλευράς της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώνει τη νομισματική πολιτική από κοινού για όλην τη Ζώνη, ενώ αντιθέτως δεν υπάρχει δημοσιονομικός συντονισμός από μέρους των εθνικών κυβερνήσεων.

Το χρονοδιάγραμμα κατάθεσης των εθνικών προϋπολογισμών διαφέρει πάρα πολύ και στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιούνται διαφορετικές μακροοικονομικές προβλέψεις.

«Ελάχιστα είναι τα περιθώρια για τις κυβερνήσεις στη Ζώνη του Ευρώ να αναλάβουν κοινές πολιτικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο προϋπολογισμού, ακόμα κι αν το επιθυμούσαν· πόσω μάλλον, εάν ήταν αναγκαίο και χρειαζόταν να συντονίσουν την αντίδρασή τους σε μια κοινή κρίση», παρατήρησε εν κατακλείδι στο άρθρο του ο Λορέντζο Μπίνι Σμάγκι.