ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο άλμα επενδύσεων στην Κίνα τον Αύγουστο

Αύξηση 28,5% σε ετήσια βάση σημείωσαν τον Αύγουστο οι πάγιες επενδύσεις στην Κίνα, καθώς οι μεγάλες δαπάνες στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών εξουδετέρωσαν την επιβράδυνση στην αγορά ακινήτων. H εν λόγω αύξηση υπερβαίνει αισθητά την πρόβλεψη των αναλυτών για 27% καθώς και τον στόχο του 15% που έχει θέσει η κυβέρνηση για το σύνολο του τρέχοντος έτους.

Σε ό,τι αφορά, δε, τους δύο προηγούμενους μήνες, οι πάγιες επενδύσεις στις οποίες συγκαταλέγονται δαπάνες για έργα υποδομής όπως τα οδικά δίκτυα, οι μονάδες παραγωγής ενέργειας και τα συγκροτήματα κατοικιών, σημείωσαν αύξηση 27,7% τον Ιούλιο και 28,8% τον Ιούνιο.

Η είδηση προστίθεται σε μια σειρά επίσημων στοιχείων, που καταδεικνύουν ισχυρή αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, υψηλά επίπεδα καταναλωτικών δαπανών και χαμηλά επίπεδα πληθωρισμού.

Προσπάθειες συγκράτησης

Οι Αρχές έχουν καταβάλει προσπάθειες για να μειώσουν τις επενδύσεις επιβάλλοντας περιοριστική νομισματική πολιτική και αναστέλλοντας τις χορηγήσεις αδειών για την ανέγερση κτιρίων, ενώ παράλληλα έχουν ενθαρρύνει τις δαπάνες σε τομείς που αποτελούν τροχοπέδη στην οικονομική ανάπτυξη, όπως για παράδειγμα στα λιμάνια.

Οι επενδύσεις στον τομέα της εξόρυξης και επεξεργασίας του άνθρακα αυξήθηκαν τους πρώτους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους κατά 82% σε ετήσια βάση, ενώ εκείνες στους σιδηροδρόμους κατά 39,2%, επίσης σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, η βιομηχανική παραγωγή έχει ενισχυθεί σημαντικά από την εκτίναξη της παγκόσμιας ζήτησης για φθηνά προϊόντα από την Κίνα. H βιομηχανική παραγωγή της Κίνας αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 16% σε ετήσια βάση κυρίως εξ αιτίας της κατά 32% αύξησης των εξαγωγών.

Οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν πως παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη, δεν υπάρχουν ενδείξεις πραγματικής μείωσης των επενδύσεων.

Οι περισσότεροι εκτιμούν, πάντως, ότι χωρίς να αποτελεί προς το παρόν απειλή για την οικονομία, ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων πρέπει να επιβραδυνθεί τελικά στο 20% με 25% ετησίως. Θεωρούν, άλλωστε, ενδιαφέρουσα τη σταδιακή στροφή στον μεταποιητικό τομέα από τις επενδύσεις σε ακίνητα.