ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σερβία: θα προεξοφλήσει το ήμισυ του δανεισμού από το ΔΝΤ νωρίτερα

Την πρόωρη εξυπηρέτηση του ημίσεος των άνω υποχρεώσεών της ως προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε, χθες, η κεντρική τράπεζα της Σερβίας, κάτι που καθίσταται εφικτό χάρη στην υψηλή ρευστότητα σε σκληρό νόμισμα και τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Η τράπεζα θα καταβάλει στο ΔΝΤ περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια, από το συνολικό χρέος των 962 εκατομμυρίων δολαρίων κατά μία τριετία νωρίτερα από τις εκτιμήσεις του οργανισμού. H πρώτη καταβολή, που ανέρχεται στο ποσό των 242,7 εκατομμυρίων δολαρίων, θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο. H δεύτερη καταβολή υπολογίζεται περίπου στο ίδιο ποσό και έχει δρομολογηθεί για τον επόμενο Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα του ΔΝΤ, η τελική αποπληρωμή του χρέους των 942 εκατομμυρίων δολαρίων είχε οριστεί για το 2010. Στη συμφωνία της πρόωρης αποπληρωμής κατέληξαν οι δύο πλευρές, αφού το ΔΝΤ έδωσε την έγκρισή του στο οικονομικό πρόγραμμα της Σερβίας για το 2006, στο οποίο περιλαμβάνονται μέτρα για τη χαλιναγώγηση των πληθωριστικών πιέσεων, τη συγκράτηση της ζήτησης με την εφαρμογή μέτρων νομισματικής πολιτικής και τη δέσμευσή της για τη μερική ιδιωτικοποίηση των κρατικών μονοπωλίων.

Σύμφωνα με την τράπεζα, η πρόωρη αποπληρωμή του μισού των υποχρεώσεών της ως προς το ΔΝΤ οφείλεται στην υψηλή ρευστότητα σε σκληρό νόμισμα, αλλά και στη βελτίωση της μακροοικονομικής κατάστασης στη χώρα. Αυτή η θετική εξέλιξη για την οικονομία της χώρας αποδίδεται στην εφαρμογή πολιτικής, που συνδέεται με τρία διαφορετικά προγράμματα του ΔΝΤ από το 2000. Τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας ξεπερνούσαν τον Απρίλιο τα 7,2 δισ. δολάρια.