ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαφωνίες στην Τράπεζα της Αγγλίας για την απόφαση διατήρησης των επιτοκίων στο 4,5%

Διαφωνίες με τρεις διαφορετικές τάσεις έχουν ξεσπάσει στο θέμα της διατηρήσεως του βασικού επιτοκίου της Τράπεζας της Αγγλίας, στο 4,5%, όπως αποφασίσθηκε στη σύνοδο της νομισματικής της επιτροπής, στις 3 έως 4 Μαΐου.

Σύμφωνα με αποσπάσματα πρακτικών στη διάρκεια της συνόδου, τα οποία εδόθησαν χθες στη δημοσιότητα, η μία τάση των μελών της νομισματικής επιτροπής της Τράπεζας της Αγγλίας ετάχθη υπέρ «του σφιξίματος» της νομισματικής πολιτικής του ανωτάτου τραπεζικού ιδρύματος, η δεύτερη συνηγόρησε υπέρ της μειώσεως του βασικού επιτοκίου και η τρίτη εξέφρασε ικανοποίηση για τη διατήρησή του στο 4,5%.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομολόγων, από τα αποσπάσματα των πρακτικών εξάγεται ότι επί του παρόντος τα επιτόκια στη Βρετανία θα πρέπει να παραμείνουν όπως έχουν, καθώς η πλειοψηφία της νομισματικής επιτροπής επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες, προφανώς, για την πορεία της βρετανικής οικονομίας.

Οι χρηματαγορές ωστόσο εξετίμησαν ότι μια πιθανότητα για την αύξηση του βασικού επιτοκίου της Τράπεζας της Αγγλίας θα πρέπει να τοποθετείται εντός του τρέχοντος έτους και το νωρίτερο εντός του μηνός Αυγούστου. Πάντως, η πλειοψηφία της νομισματικής επιτροπής της Τράπεζας της Αγγλίας φέρεται να επιθυμεί την αύξηση των επιτοκίων, σύμφωνα με οικονομολόγους.