ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η γήρανση του πληθυσμού απειλεί το οικονομικό θαύμα της Δανίας

Κατά τη διάρκεια του περυσινού έτους, η οικονομία της Δανίας παρουσίασε δυναμικό ρυθμό ανάπτυξης και ελεγχόμενες πληθωριστικές πιέσεις. Ωστόσο, εάν ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ανέλθει το 2006 στο 3% όπως έχει προβλεφθεί, τότε, ενδεχομένως, να επιδεινωθούν οι πληθωριστικές πιέσεις. H μακροπρόθεσμη τάση στον ρυθμό ανάπτυξης -που κινείται σήμερα σε επίπεδα λίγο χαμηλότερα του 2%, ετησίως- θα υποχωρήσει εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού, που θα οδηγήσει σε συρρίκνωση της αγοράς εργασίας. Για την αντιμετώπιση αυτής της επιβράδυνσης θα πρέπει να προωθηθούν ορισμένες μεταρρυθμίσεις, υπογραμμίζεται από τον ΟΟΣΑ. Για παράδειγμα, οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώνουν το συντομότερο δυνατόν τις σπουδές τους για να εισέλθουν ταχύτερα στην αγορά εργασίας, όπως θα πρέπει να καταργηθούν και οι προϋποθέσεις για πρόωρη συνταξιοδότηση.