ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αισιόδοξες οι επιχειρήσεις για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2007

Στη συνέχιση της οικονομικής ανάκαμψης της Ευρωζώνης το 2007 προσβλέπουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αν και θεωρούν ότι κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία μπορεί να αποτελέσουν τόσο η επιβράδυνση των αναπτυξιακών ρυθμών στις ΗΠΑ όσο και η αύξηση, από την 1η Ιανουαρίου, του ΦΠΑ στη Γερμανία από το 16% στο 19%.

Σε δημοσκόπηση, την οποία πραγματοποίησε ο όμιλος Eurochambres ζητώντας τις απόψεις στελεχών σε 78.000 επιχειρήσεις στην Ευρωζώνη, υποστηρίζεται πάντως ότι εάν έχει διάρκεια η επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας, τότε -και συν τω χρόνω- θα υπάρξουν επιπτώσεις και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Παρ’ όλα αυτά, ο επιχειρηματικός κόσμος εμφανίζεται πιο αισιόδοξος για το 2007 απ’ ό,τι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την οποία ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο ότι οι οικονομίες της Ευρωζώνης και των «25» της Ευρωπαϊκής Ενωσης αναμένεται να αναπτυχθούν το επόμενο έτος με ρυθμούς της τάξεως του 2,1% και του 2,4% αντιστοίχως. Ωστόσο, δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα συγκεκριμένα ποσοστά, στα οποία πιθανόν να συνέκλιναν οι απόψεις του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού κόσμου.

Από τα μέλη υποδεικνύεται προς τις εθνικές κυβερνήσεις ότι, εάν θέλουν να διασφαλίσουν τους υψηλούς αναπτυξιακούς ρυθμούς της οικονομίας τους, θα πρέπει να μειώσουν τη γραφειοκρατία, να αυξήσουν τα κονδύλια για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, να ενισχύουν με κάθε τρόπο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να επιδιώξουν την αναβίωση του Γύρου διαπραγματεύσεων της Ντόχα για την απελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου και να προχωρήσουν στη μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι εταιρείες που δημοσκοπήθηκαν, οι οποίες εδρεύουν σε 26 ευρωπαϊκές χώρες, προσδοκούν σε αύξηση του τζίρου τους το 2007, εκτός εκείνων στη Λεττονία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία.