ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεξαμενόπλοια: διατηρείται το υποτονικό κλίμα

Σε υποτονικό κλίμα εξακολουθεί να κινείται η αγορά. Τα σύγχρονα VLCCS από Αραβικό κόλπο και προορισμό Απω Ανατολή διαπραγματεύονται σε επίπεδα του W/S 60 ενώ στα ίδια επίπεδα κινούνται και οι ναυλώσεις με προορισμό Δύση. Τα μονού τοιχώματος πλοία Αραβικός/Απω Ανατολή ναυλώνονται σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα.

Στη γραμμή Δυτ. Αφρική/Κόλπος Αμερικής οι τελευταίες ναυλώσεις κινούνται κοντά στα W/S 80, ήτοι με ημερήσια έσοδα 48.000 δολ. Η ΑΤΜΙ για μεταφορά 280.000 τόνων με φόρτωση 25 Δεκεμβρίου Αραβικό κόλπο και εκφόρτωση Κόλπο Αμερικής ναύλωσε το M/T «OVERSEAS ANNE» στα W/S 60 ενώ η Exxonmobil για μεταφορά 235.000 τόνων με φόρτωση 21 Δεκεμβρίου και εκφόρτωση Απω Ανατολή ναύλωσε το M/T «AEGIALI» στα W/S 51,25.

Πτωτικά κινούνται και οι ναύλοι στα Suezmax, με την παραδοσιακή γραμμή Δυτ. Αφρική/Κόλπος Αμερικής να διαπραγματεύεται σε επίπεδα του W/S 105-107,5 χωρίς να έχει αναφερθεί πρόσφατη ναύλωση. Με προορισμό Μεσόγειο η Petroplus για μεταφορά 130.000 τόνων με φόρτωση 26 Δεκεμβρίου ναύλωσε το M/T «ASTRO PHOENIX» στα W/S 130.

Στη Μεσόγειο η Petrogal για μεταφορά 130.000 τόνων με φόρτωση 21 Δεκεμβρίου Αίγυπτο και εκφόρτωση Πορτογαλία ναύλωσε το M/T «SEAGRACE» στα W/S 117,5 ενώ η KMG ναύλωσε πλοίο της Thenamaris για μεταφορά 135.000 τόνων με φόρτωση 23 Δεκεμβρίου και εκφόρτωση Β. Ευρώπη-Μεσόγειο στα W/S 105. Ηρεμη η αγορά τους και σε Β. Ευρώπη με την CONOCO να ναυλώνει το M/T «VLADIMIR TIKHONOV» για μεταφορά 135.000 τόνων με φόρτωση 25 Δεκεμβρίου και εκφόρτωση Κόλπο Αμερικής/Ανατ. ακτή Καναδά στα W/S 100 – W/S 105 αντίστοιχα.

Χαμηλά κινείται και η αγορά των Aframax με τα κυκλικά φορτία σε Μεσόγειο να διαπραγματεύονται στα W/S 95 και αυτά από Μαύρη θάλασσα στα W/S 105. H Exxonmobil για μεταφορά 80.000 τόνων με φόρτωση 14 Δεκεμβρίου Λιβύη και εκφόρτωση Μεσόγειο ναύλωσε το M/T «MINERVA NIKE» στα W/S 97,5 ενώ η Tupras για ίδιο φορτίο με φόρτωση 15 Δεκεμβρίου Αίγυπτο και εκφόρτωση Τουρκία ναύλωσε το M/T «GAETANO D’ALESIO» στα W/S 92,5. H Clearlake με φόρτωση Νovorossisk (Ρωσία) 19 Δεκεμβρίου και εκφόρτωση Μεσόγειο ναύλωσε το M/T «PELAGOS» στα W/S 105 ενώ στα ίδια επίπεδα ναύλωσε και η Arcadia το M/T «MOSCOW UNIVERSITY» με φόρτωση 20 Δεκεμβρίου και ίδιο προορισμό. Υποτονική η αγορά και σε Β. Ευρώπη με τις ναυλώσεις φορτίων 100,000 τόνων από Βαλτική να διαπραγματεύονται σε επίπεδα του W/S 97,5, ενώ τα κυκλικά φορτία 80.000 τόνων στην περιοχή κινούνται σε επίπεδα του W/S 100.

Σταθερά τα επίπεδα ναύλων σε Καραϊβική με τα φορτία μεγέθους 70.000 τόνων να ναυλώνονται στα W/S 180-185. H Shell με φόρτωση 11 Δεκεμβρίου ανατ. ακτή Μεξικού και εκφόρτωση Κόλπο Αμερικής ναύλωσε το M/T «TIGINI» στα W/S 185.