ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 1% του πληθυσμού νέμεται το 40% του πλούτου

Το πλουσιότερο 1% των ενηλίκων παγκοσμίως -όλοι κάτοικοι της Ευρώπης και των ΗΠΑ- νέμεται περισσότερο από το 40% του παγκόσμιου πλούτου. Αντίθετα, το φτωχότερο 50% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει μόλις το 1% του παγκόσμιου πλούτου. Την ανησυχητική αυτή εικόνα αποκαλύπτει έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Οικονομική Ανάπτυξη με έδρα στο Ελσίνκι. Ωστόσο, υπάρχουν και ενθαρρυντικά σημάδια: Κίνα και Ινδία αναπτύσσονται ταχύτατα, ενώ σε αναπτυσσόμενες χώρες τα προγράμματα διανομής γης που εφαρμόζονται δίνουν τη δυνατότητα στους φτωχούς να κατέχουν για πρώτη φορά δικές τους εκτάσεις.