ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H κατανομή του παγκόσμιου πλούτου

Το 2% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου πλούτου, διευρύνοντας το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών. Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Οικονομική Ανάπτυξη με έδρα στο Ελσίνκι, το πλουσιότερο 1% των ενηλίκων παγκοσμίως -όλοι κάτοικοι της Ευρώπης και των ΗΠΑ- έχουν στην κατοχή τους περισσότερο από το 40% του παγκόσμιου πλούτου. Στην Ελλάδα, ο κατά κεφαλήν καθαρός πλούτος ανέρχεται σε 72.825 δολάρια και αντιστοιχεί στο 0,5% του παγκόσμιου πλούτου, ενώ το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εισόδημα ανέρχεται σε 15.559 δολάρια.