ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ερευνα στην EADS για χρήση απόρρητων πληροφοριών

ΠΑΡΙΣΙ. Αρκετά εκτεταμένη φαίνεται ότι είναι η έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές στη Γαλλία για ενδεχόμενη χρήση απόρρητων πληροφοριών σε συναλλαγές με μετοχές της EADS. Τα σχετικά ανέφερε σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Le Monde, η οποία επισημαίνει ότι στις έρευνες εμπλέκονται περισσότερα από 800 άτομα.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ξεκίνησε τη διαδικασία με αφορμή το ότι διευθυντικά στελέχη της EADS (και μητρικής της Airbus) εξάσκησαν το δικαίωμα πώλησης μετοχών πριν ανακοινωθούν οι νέες καθυστερήσεις στην παράδοση των Αirbus A380 τον Ιούνιο.

Η ανακοίνωση περί των καθυστερήσεων, οι οποίες συνολικά θα φθάσουν έως και τα δύο χρόνια, προκάλεσε δραστική υποχώρηση της τιμής της μετοχής της EADS σχεδόν κατά 25% – αν και έκτοτε ανέκαμψε ώς ένα βαθμό. Τέλος, η Le Monde ανέφερε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπίστωσε ότι οι πωλήσεις μετοχών της EADS ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2005, χωρίς, ωστόσο να δύναται να διασαφηνίσει εάν διεξήχθησαν βάσει εμπιστευτικών και απόρρητων πληροφοριών.