ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Porsche: με «καύσιμα» μετοχές, πατάει γκάζι για εξαγορές

Την εκμετάλλευση μετοχών με δικαιώματα ψήφου της Porsche, οι οποίες κατά κανόνα φυλάσσονται για τους μετόχους-μέλη των οικογενειών Πόρσε και Πίεχ, σχεδιάζει η αυτοκινητοβιομηχανία, με στόχο την άντληση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση εξαγορών. Η Porsche θα ζήτησει στην επόμενη συνέλευση μετόχων να εγκριθεί δημιουργία αποθέματος μετοχών 22,75 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η αυτοκινητοβιομηχανία θα ζητήσει δικαίωμα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 8,75 εκατ. ευρώ μέχρι τον Ιανουάριο του 2012, σε κοινές και προνομιούχες μετοχές. Θα ζητηθεί και παραχώρηση άδειας έκδοσης νέων μετοχών δίχως δικαίωμα προτίμησης στους υπάρχοντες μετόχους. Αντ’ αυτού, οι μετοχές αυτές -που μπορεί να εκδοθούν ως κοινές με δικαιώματα ψήφου- θα επικεντρώνονται στη χρηματοδότηση εξαγορών. Σήμερα, κοινές μετοχές με δικαιώματα ψήφου κατέχουν μόνο μέλη των οικογενειών Πόρσε και Πίεχ. Η χρήση ως μέσο συναλλαγής σε μια εξαγορά ενδείκνυται εφόσον οι νέοι μέτοχοι έχουν έτσι τον λόγο σε θέματα διοίκησης.