ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ε.Ε. αρωγός στα θύματα της παγκοσμιοποίησης

Ενεκρίθη χθες από το Ευρωκοινοβούλιο σχέδιο χρηματοδότησης, αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, για την ενίσχυση ατόμων στις χώρες-μέλη της Ενωσης, τα οποία οδηγήθηκαν στην ανεργία λόγω της μεταφοράς της παραγωγής της εταιρείας τους σε χώρες ή περιοχές χαμηλότερου κόστους.

Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί να καταστήσει λιγότερο επώδυνο τον ανταγωνισμό των φθηνών εργατικών χεριών, που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι, από χώρες όπως η Κίνα ή η Ινδία, οι οποίες προσελκύουν ολοένα και περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων εκ μέρους ευρωπαϊκών κολοσσών.

Μέσω του αποκαλούμενου «ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση» θα χρηματοδοτείται η μετεκπαίδευση έως και 50.000 εργαζομένων ετησίως, οι οποίοι θα βρίσκονται στην ανεργία σε περίπτωση που η επιχείρηση που τους απασχολούσε θα μεταφέρει τις παραγωγικές μονάδες της ή τις υπηρεσίες της παροχής υπηρεσιών σε άλλη χώρα, χαμηλότερου εργατικού κόστους. Εφόσον εγκριθεί από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ενωσης, το πρόγραμμα θα τεθεί άμεσα σε ισχύ, ήτοι από τον Ιανουάριο. Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση θα υποβάλλονται μέσω των εθνικών Αρχών. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα είναι η απώλεια τουλάχιστον 1.000 θέσεων εργασίας από μία εταιρεία. Η χρηματοδότηση για κάθε άνεργο αυτής της κατηγορίας θα είναι διάρκειας 18 μηνών και θα αφορά σε ενέργειες αναζήτησης απασχόλησης, μετεκπαίδευση ή και επιδοτήσεις για την ανάπτυξη ιδιωτικής επιχείρησης. Η ιδέα για τη δημιουργία του Ταμείου ανήκει στη Γαλλία.