ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πραγματικότητα η συγχώνευση Alcatel – Lucent Technologies

Δύο κολοσσοί στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, η γαλλική Alcatel και η αμερικανική Lucent Technologies ολοκλήρωσαν τη διαδικασία της συγχωνεύσεώς τους και από την 1η Δεκεμβρίου άρχισαν τις κοινές δραστηριότητές τους ως προμηθευτές των επικοινωνιακών λύσεων, σε διεθνές επίπεδο. Η νέα εταιρεία Alcatel-Lucent, της οποίας οι δυνατότητες για έρευνα και ανάπτυξη στις επικοινωνίες χαρακτηρίζονται από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, έχει έδρα της το Παρίσι. Διαθέτει το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο ασυρμάτων δικτύων, ενσυρμάτων δικτύων και υπηρεσιών.

Σε δηλώσεις του ο Σερζ Τσουρούκ, ο οποίος ανέλαβε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Alcatel-Lucent, τόνισε ότι «η νέα επιχείρηση θα αποτελεί για την πελατεία της ένα συνεργάτη και θα διαθέτει το απαραίτητο μέγεθος και σκοπό προκειμένου να κατασκευάζει και να διαχειρίζεται όσο το δυνατόν πιο περίπλοκα δίκτυα που θα προσφέρουν στον τελικό χρήστη προηγμένη εμπειρία υπηρεσιών σύγκλισης και επικοινωνιών.

Η Πατρίσια Ρους, η οποία ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου δήλωσε ότι «μέσω αυτής της συγχωνεύσεως ενώνονται δύο εταιρείες για να δημιουργήσουν ένα φορέα που θα κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, μια εταιρεία που θα εμπλουτίζει τη ζωή των ανθρώπων αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί σήμερα ο σύγχρονος κόσμος». Με ένα ολοκληρωμένο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο συμπληρωματικών προϊόντων η Alcatel-Lucent είναι εις θέσιν να καλύψει τις ανάγκες ακόμη και των ταχέως αναπτυσσομένων τομέων της προσαρμογής δικτύων.

Με παρουσία σε 130 χώρες, με 79.000 υπαλλήλους και εξισορροπημένα έσοδα σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, η Alcatel-Lucent διαθέτει στενότατες σχέσεις με τις 100 μεγαλύτερες τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις του κόσμου. Η εταιρεία θα καλύπτει τέσσερις γεωγραφικές περιοχές και ονομαστικά την περιοχή Ασίας – Ειρηνικού, τη Νότιο και Βόρειο Ευρώπη, καθώς και τη Νότια και Βόρεια Αμερική.

Ετσι είναι εις θέσιν να ικανοποιεί τις ανάγκες παρόχων υπηρεσιών, εταιρειών και τελικών χρηστών στις πιο ανεπτυγμένες αγορές τηλεπικοινωνιών, καθώς και σε χώρες με ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες. Αναμένεται να δημιουργηθούν συνέργειες 1,4 δισ. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια.