ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Και οι αερομεταφορές στη μείωση ρύπων

Και τις αερομεταφορές θα περιλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής καυσαερίων, το οποίο αποσκοπεί στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε όλο τον κόσμο. Θα δώσει, δε, στις διεθνείς πτήσεις εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης περιθώριο ενός έτους ώστε να προχωρήσουν στις αναγκαίες προσαρμογές. Οπως ανακοίνωσε χθες η Επιτροπή, οι ενδοευρωπαϊκές πτήσεις θα ενταχθούν στο σύστημα το 2011.

Οι υπόλοιπες, προς και από την Ε.Ε. θα ακολουθήσουν ένα χρόνο αργότερα. Βάσει του συστήματος, οι ποσοστώσεις που θα δικαιούνται οι αερομεταφορείς θα αντιστοιχούν στον μέσο όρο των εκπομπών τους για την περίοδο 2004-2006.

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων είναι το βασικό εργαλείο της Ε.Ε. για την καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και τη συμμόρφωση στους στόχους του πρωτοκόλλου του Κιότο περί μείωσης των εκπομπών. Φιλοδοξεί, δε, να θέσει ένα όριο στις ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπουν μεγάλοι ρυπαίνοντες, όπως σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και διυλιστήρια. Ως τώρα εξαιρούσε την αεροπλοΐα, η οποία παρ’ όλα αυτά αποτελεί όλο και σημαντικότερη πηγή ρύπανσης, όσο αυξάνονται οι εναέριες μεταφορές.

Οπως ανακοινώθηκε χθες, «οι ευρωπαϊκές εκπομπές από διεθνείς εναέριες μεταφορές αυξάνονται ταχύτερα σε σχέση με κάθε άλλο κλάδο.

Η αύξησή τους απειλεί να υπονομεύσει την πρόοδο της Ε.Ε. στη μείωση των συνολικών εκπομπών καυσαερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου».

Οπως όλες οι εταιρείες που ήδη έχουν ενταχθεί στο σύστημα, οι αερομεταφορείς θα μπορούν να αγοράζουν δικαιώματα ρύπανσης αν υπερβούν τους στόχους τους ή να πωλούν αν δεν καλύπτουν την αναλογούσα σε αυτούς ποσόστωση.

Το αρχικό σχέδιο ένταξης όλων των πτήσεων εξαρχής δέχθηκε πυρά από ολόκληρη την αεροπορική βιομηχανία, αλλά και σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, με τον ισχυρισμό πως υπερβαίνει τα αποδεκτά όρια και στην ουσία επιχειρεί να επιβάλει ρυθμιστικό πλαίσιο σε αερομεταφορείς εκτός Ε.Ε. Ωστόσο, ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Σταύρος Δήμας, εξέφρασε χθες την άποψη ότι η πρόταση δεν θα αντιμετωπίσει κανένα νομικό πρόβλημα. Οπως τόνισε, «η πρότασή μας είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. Ελπίζω πως οι αμερικανικοί και άλλοι αερομεταφορείς δεν θα αμφισβητήσουν νομικά κάτι που γνωρίζουν ότι δεν θα κερδίσουν».

Αερομεταφορείς όπως η Lufthansa διατείνονται πως ευθύνονται μόλις για το 1-2% των παγκόσμιων εκπομπών και ήδη έχουν κάνει πολλά για να μειώσουν αυτό το ποσοστό. Κάποιες εταιρείες, ωστόσο, όπως η EasyJet, θεωρούν λογικό το σχέδιο για την εξισορρόπηση του κοινωνικού και οικονομικού οφέλους της αεροπλοΐας με την επίδρασή της στο κλίμα.