ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξειδίκευση και μείωση κόστους οι δύο άξονες της Credit Suisse

ΟΟσβαλντ Γκρίμπελ, διευθύνων σύμβουλος της Credit Suisse, δεν συγκινείται από τον πανικό εξαγορών, που παρατηρεί γύρω του. Αν και η τάση αυτή επηρεάζει τις αποφάσεις πολλών ευρωπαϊκών τραπεζών ακόμα και μεγαλύτερων σε μέγεθος από την Credit Suisse, o κ. Γκρίμπελ εμμένει στο ότι η ίδια δεν χρειάζεται μία επιχειρηματική συμφωνία για να μεταμορφωθεί. Στην πραγματικότητα τον ικανοποίησε το γεγονός ότι απηλλάγη από την ασφαλιστική εταιρεία Winterthur, την οποία είχε εξαγοράσει το 1997, ευελπιστώντας ότι θα αναδειχθεί σε χρηματοπιστωτικό κολοσσό – πράγμα, το οποίο δε συνέβη, όμως.

Το μοντέλο σήμερα υπαγορεύει μείωση κόστους και εξυγίανση με επίκεντρο τις βασικές δραστηριότητες της δεύτερης μεγαλύτερης ελβετικής τράπεζες, ήτοι την ιδιωτική τραπεζική, την επενδυτική τραπεζική και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Υπό το πρίσμα της στρατηγικής της μίας και αδιαίρετης τράπεζας η Credit Suisse αποφάσισε να διαγράψει την επωνυμία της Credit Suisse First Boston, της θυγατρικής της, που ειδικεύεται στην επενδυτική τραπεζική. Εκτοτε οι επιδόσεις της υπήρξαν μέτριες, ενώ η αποτίμησή της ήταν χαμηλή, αλλά η διοίκηση της τράπεζας είναι πεπεισμένη ότι θα ξεπεράσει σε ανάπτυξη τη UBS, τη μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη ανταγωνίστριά της στην Ελβετία.

Πάντως, η Credit Suisse μόλις και μετά βίας διευρύνει το μερίδιό της στην αγορά επενδυτικής τραπεζικής, αλλά κατορθώνει να περικόπτει δαπάνες. Επιπλέον, ενισχύει την ιδιωτική τραπεζική της και τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία. Αντιθέτως στην αμερικανική αγορά τα διαχειριζόμενα περιουσιακά της στοιχεία μειώθηκαν δραστικά σχεδόν κατά 60 δισ. δολάρια την τετραετία 2000-2004.

Η στρατηγική των μπόνους

Ο Οσβαλντ Γκρίμπελ καταβάλλει μείζονες προσπάθειες να διαθέσει προϊόντα διά μέσου των διαφορετικών τμημάτων της τράπεζάς του. Παραδείγματος χάριν, πωλεί υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής στους πελάτες της ιδιωτικής τραπεζικής και αντιστρόφως, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Μέχρι στιγμής όπως επισημαίνει η Credit Suisse, έχουν συναφθεί 100 διατμηματικές συμφωνίες.

Επιπροσθέτως, έχει δημιουργηθεί μία πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της οποίας ένας τραπεζίτης, που εξασφαλίζει μία συμφωνία για άλλο τμήμα από το δικό του, εξασφαλίζει και μπόνους από ένα ειδικό ταμείο. Ο κ. Γκρίμπελ πιστεύει ότι το σύστημα με τα μπόνους θα εξελιχθεί συν τω χρόνω, όσο περισσότερο θα μαθαίνουν να συνεργάζονται οι τραπεζίτες μεταξύ τους. Πώς, όμως, θα το επιτύχουν σε έναν κόσμο, στον οποίο μπορεί να προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες μία ανταγωνίστρια τράπεζα με το κλικ του ποντικιού; Μάλλον δεν θα το επιτύχουν. Στην πραγματικότητα στα τέλη της δεκαετίας του ’90 η Credit Suisse ήταν μία από τις πρώτες μη εισηγμένες τράπεζες, που εισήγαγαν την «ανοικτή αρχιτεκτονική». Βάσει της οργάνωσης αυτής, οι πελάτες είχαν τη δυνατότητα να εξετάσουν τα επενδυτικά προϊόντα της ίδιας της τράπεζας καθώς και ανταγωνιστριών της. Από τα τέλη του 2007 η σχετική οδηγία για την αγορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα δυσχεράνει τη διατμηματική πώληση.

Εντούτοις, οι τρεις εξειδικευμένες δραστηριότητες της Credit Suisse διαθέτουν ισχύ αυτές καθεαυτές· οπότε θεωρείται πιο σώφρον να επικεντρωθούν σε αυτά τους τα δυνατά σημεία από το να προσπαθούν να καλύψουν όλο το φάσμα της παγκόσμιας τραπεζικής. Σε πρόσφατη μελέτη καταδεικνύεται ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν αυστηρώς καθορισμένα επιχειρηματικά μοντέλα αποδίδουν και θα αποδίδουν καλύτερα από ό,τι οι όμιλοι με λιγότερο προσανατολισμένη οργάνωση.

Πρώτη στα hedge fund

Σε ορισμένα πεδία η Credit Suisse προσεγγίζει την κορυφή. Αλλωστε, αποτελεί την κορυφαία διαχειρίστρια εναλλακτικών επενδύσεων με 108 δισ. δολάρια περίπου τοποθετημένα σε επενδυτικά κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds), ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και παράγωγα. Εφέτος η ελβετική τράπεζα συνδιαχειρίστηκε την αρχική δημόσια εγγραφή για δημόσια διάθεση μετοχών της Industrial and Commercial Bank of China, τη μεγαλύτερη του 2006 αξίας 22 δισ. δολαρίων. Το ενδεχόμενο μίας επιθετικής εξαγοράς θα διαβρώσει την αξία της Credit Suisse, ενώ ο ίδιος ο Οσβαλντ Γκρίμπερ δεν προτίθεται να παραδώσει τα ηνία.