ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευοίωνο το μέλλον των επόμενων γενιών στη Νορβηγία

H Νορβηγία, των μεγάλων πετρελαϊκών πόρων αλλά προφανώς και της ορθής διαχείρισης, αναμένεται να λάμψει και το 2007 από απόψεως εξασφάλισης ενός δημοσιονομικού πλεονάσματος, του οποίου η αξία θα αντιστοιχεί στο 18% του ΑΕΠ της. Πρόκειται για ένα σημαντικότατο δώρο για τις επόμενες γενιές των Νορβηγών, ενώ επίσης ευνοημένη από αυτήν την άποψη θα είναι και η Δανία, η Ν. Ζηλανδία και όλες οι χώρες, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα έχουν το επόμενο έτος πρωτογενή πλεονάσματα. Αντιθέτως, μεγάλες οικονομίες, όπως αυτές της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ αλλά και της Βρετανίας καθώς και των μελών της Ευρωζώνης, όπως της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας, θα συνεχίσουν να «χρεώνουν» τις επόμενες γενιές τους με τα σημερινά ελλείμματα και το νέο δανεισμό που θα απαιτηθεί για να καλυφθούν.