ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιθανή μείωση μεταφορών ξηρού φορτίου το 2007

Ο παγκόσμιος στόλος αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα έτη. Οι συνολικές παραδόσεις προβλέπονται να φθάσουν τους 27,3 εκατ. τόνους dwt το τρέχον έτος, το υψηλότερο των 5 προηγούμενων ετών και 22,6 εκατ. τόνους dwt το 2007, ενώ το 2005 ο στόλος ξηρού φορτίου είχε αυξηθεί κατά 23,4 εκατ. τόνους. Το σύνολο του προς διάλυση τονάζ αυτού του έτους προβλέπεται να φθάσει τους 2,9 εκατ. τόνους dwt, με προβλεπόμενο ύψος 6,8 εκ. τόνους dwt το 2007. Αποτέλεσμα των παραγγελιών/διαλύσεων και τα προβλεπόμενα μεγέθη των 368,6 εκατ. τόνων dwt, 7% συγκριτικά επιπλέον των 344,6 εκατ. τόνων dwt του 2005, ενώ η πρόβλεψη το 2007 φθάνει τους 384,5 εκατ. τόνους dwt. Συγκρίνοντας την παρούσα αγορά με αυτή του 2005, γενική είναι η διαπίστωση ότι το τρέχον έτος εμφανίζεται πιο ισορροπημένη. Η σημαντική ζήτηση λόγω της ανάπτυξης των βιομηχανιών παραγωγής χάλυβα στην Κίνα και Ινδία υπήρξε το έναυσμα για επιπλέον εξορύξεις παγκοσμίως. Η Κίνα προβλέπεται να εισάγει 315 εκατ. τόνους σιδηρομετάλλευμα αυτό το έτος, 14% επιπλέον των 276 εκατ. τόνων εισαγωγών του 2005 λόγω της αυξημένης παραγωγής χάλυβα.Το υψηλό κόστος τιμής αργού εξανάγκασε αρκετές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας να στραφούν προς την κατανάλωση του φθηνότερου κάρβουνου, χρησιμοποιώντας το ως κύρια πηγή ενέργειας, με αποτέλεσμα την αύξηση εμπορίας του σε ποσοστό 3% φθάνοντας τους 512 εκατ. τόνους αυτό το έτος. Εντούτοις ένας σημαντικός αριθμός αρνητικών παραγόντων εξακολουθεί να υφίσταται. Η αύξηση του στόλου το 2006 καθώς και του επόμενου προβλέπεται να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αυξημένης ζήτησης. Τα τελευταία χρόνια η αγορά ξηρού φορτίου εξαρτάται κυρίως από τις εισαγωγές / εξαγωγές της Κίνας, ενώ οι προσπάθειες της κυβέρνησης της Κίνας για μακροοικονομικό έλεγχο της οικονομίας της δείχνει να ανησυχεί τη βιομηχανία χάλυβα.

Προσδοκίες από την Ινδία

Σε αντίθεση, μία άλλη αναδυόμενη οικονομία ίσως αντικαταστήσει την απειλούμενη μείωση των μεταφορών. Η οικονομία της Ινδίας αναμένεται να αυξήσει τις εισαγωγές κάρβουνου και σιδηρομεταλλεύματος λόγω της αύξησης της εγχώριας ζήτησης, μένοντας να διαπιστώσουμε αν τελικά η αγορά θα συνεχίσει τη θετική της «ρότα» των τελευταίων ετών.

– CAPESIZE MARKET. H Κίνα παραμένει να μονοπωλεί τη ζήτηση / απασχόληση των συγκεκριμένων πλοίων. Η αύξηση εισαγωγών σιδηρομεταλλεύματος κατά 24,5 % αναμένεται να φθάσει τους 315 εκατ. τόνους αυτό το έτος. Αυτό το έτος οι εξαγωγές από Βραζιλία αναμένεται να αυξηθούν πλέον του 10% φθάνοντας τους 249 εκατ. τόνους. Η πτώση των εξαγωγών από Ινδία κατά 5 εκατ. τόνους αναμένεται να αντικατασταθεί από Βραζιλία και Αυστραλία.

– PANAMAX MARKET. Την αγορά των Capesize πλοίων δείχνει να ακολουθούν τις περισσότερες φορές τα Πάναμαξ με αρκετές περιόδους σημαντικών αποκλίσεων. Αυτό το έτος η εμπορία σιτηρών και κάρβουνου παρουσιάσθηκαν σταθεροποιημένες λόγω Κίνας και Ινδίας. Τα επόμενα έτη αναμένεται επαναδραστηριοποίηση της εμπορίας κάρβουνου σε αναμενόμενο περιβάλλον αυξημένης παραγωγής και εξόρυξης.

– HANDYMAX. Η αγορά των Handies αυτό το έτος εμφανίζεται κινητικότερη λόγω της εμπορίας προϊόντων σιδήρου, της αύξησης εμπορίας σόγιας και των ελαιοσπόρων.