ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Ευρωπαίοι συνήθισαν το… αμαρτωλό ευρώ

Αργά αλλά σταθερά οι Ευρωπαίοι συνηθίζουν το ευρώ, πέντε χρόνια μετά την εισαγωγή του στην καθημερινή ζωή των 12 κρατών που το υιοθέτησαν και στη συνέχεια το έθεσαν σε κυκλοφορία την 1η Ιανουαρίου 2002.

Εκείνο που φαίνεται πως δεν έχουν ακόμα ξεχάσει ή συγχωρέσει είναι το όργιο κερδοσκοπίας που το συνόδευσε, αν και όπως συμβαίνει συχνά, η απλή αλήθεια των αριθμών δείχνει ότι το φαινόμενο υπήρξε μάλλον πιο περιορισμένο από ό,τι ο θόρυβος που προκάλεσε.

Σε μια ανασκόπηση της πρώτης πενταετίας του ενιαίου νομίσματος (το οποίο, σημειώνεται, γεννήθηκε επισήμως το 1999 αλλά δεν έλαβε υλική μορφή παρά το 2002), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει μια σταθερή αύξηση στον αριθμό των πολιτών που πλέον δεν συναλλάσσονται απλώς αλλά και σκέπτονται σε ευρώ.