ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ΗΠΑ μοναδική εξαίρεση στην άνοδο του δείκτη των μάνατζερ

Η ευρωστία των περισσότερων χωρών του σύγχρονου βιομηχανοποιημένου κόσμου αντανακλάται από την πορεία των δεικτών διευθυντών προμηθειών, η οποία από τον Νοέμβριο του 2005 μέχρι τον Νοέμβριο 2006 είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ανοδική.

Μοναδική εξαίρεση είναι οι ΗΠΑ, όπου η υποχώρηση του δείκτη διευθυντών προμηθειών συνοδεύεται από τη γενικότερη αποδυνάμωση του μεταποιητικού κλάδου κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.