ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ιταλικό Δημόσιο πωλεί την Alitalia

Την έναρξη της δημοπρασίας για την πώληση, τουλάχιστον, του 30,1% των μετοχών της Alitalia ανακοίνωσε χθες η ιταλική κυβέρνηση, ανοίγοντας, ουσιαστικά, τον δρόμο για εξ ολοκλήρου διάθεση του μεριδίου που διατηρεί το υπουργείο Οικονομικών στο μετοχικό κεφάλαιο του κρατικού αερομεταφορέα, το οποίο ανέρχεται στο 49,9%, μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τους όρους της δημοπρασίας, οι προσφορές από τους ενδιαφερομένους θα πρέπει να αφορούν την εξαγορά μεριδίου της τάξεως του 30,1% και άνω, το οποίο ο τελικός αγοραστής θα διατηρήσει υπό την κυριότητά του μέχρι την εκπλήρωση των στόχων αναδιάρθρωσης του προβληματικού αερομεταφορέα. Ενα ακόμη βασικό μέλημα του νέου μετόχου θα είναι η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας της Alitalia. Παράλληλα, βάσει της ιταλικής νομοθεσίας, ο αγοραστής μεριδίου μεγαλύτερου του 30% των μετοχών του αερομεταφορέα υποχρεούται να υποβάλει δημόσια πρόταση για την εξαγορά των υπολοίπων μετοχών σε κυκλοφορία.