ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η πορεία των διυλιστηρίων δεν είναι πάντα προβλέψιμη

Υψηλά ποσοστά κέρδους απολαμβάνουν την τελευταία περίοδο τα διυλιστήρια, με τα προϊόντα παραγωγής να παρουσιάζουν αξιοσημείωτη ζήτηση και τα διυλιστήρια να επιδιώκουν επεκτάσεις με μέλημα την προσαρμοστικότητα στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Τα μεγέθη διυλιστηρίων σε ΗΠΑ είναι σημαντικά, ενώ η αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους φθάνει σε επίπεδα ποσοστών ύψους 90%, αφήνοντας μικρό ποσοστό περαιτέρω εκμετάλλευσης.

Παραγωγή βενζίνης

Την περίοδο πριν από τους τυφώνες του 2005 η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των διυλιστηρίων έφθανε σε ποσοστό 90% και αρκετές φορές 95%, ενώ την επόμενη περίοδο και μετά τις επιδιορθώσεις των ζημιών, δύσκολα η εκμετάλλευσή τους έφθασε εκ νέου το 90%. Τα διυλιστήρια είχαν τη δυνατότητα να παράγουν περισσότερη βενζίνη από την περίοδο πριν από τους τυφώνες λόγω της σημαντικής εκμετάλλευσης παρεμφερών παραγώγων.

Η συγκυρία όμως αρκετών παραγόντων εμποδίζει τη μελλοντική εμπορευσιμότητα των επεκτάσεων. Ως γνωστόν, οι διάφορες μελέτες βασίζονται σε εκτιμήσεις κόστους κατασκευής και μελλοντικών περιθωρίων κέρδους, με τα κατασκευαστικά έξοδα να ακριβαίνουν παγκοσμίως και τις μελέτες επέκτασης να βασίζονται συνήθως στις εκτιμήσεις κόστους των πρώτων ετών. Επίσης, η ανεπάρκεια πρώτων υλών επιφέρει απρόβλεπτες αυξήσεις τιμών ενώ σημαντικό ρόλο επιβάρυνσης κόστους έχουν και οι καθυστερήσεις παράδοσης σημαντικών εξοπλιστικών μηχανημάτων. Σημαντικά αισθητή αρκετές φορές παρουσιάζεται και η απουσία έμπειρου δυναμικού καθώς και εξειδικευμένων εργατικών χειρών, με αποτέλεσμα τα δυσανάλογα αυξημένα έξοδα να «διαβρώνουν» τα περιθώρια κέρδους.

Ενώ λοιπόν τα πρόσφατα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, μία υπενθύμιση της αρνητικής εικόνας των προηγουμένων ετών καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμη, υπενθυμίζοντας τον κανόνα της περιοδικότητας (κύκλων) των αγορών, με τις πολιτικές κρίσεις να μην «αναγνωρίζουν» τους γνωστούς κύκλους της αγοράς, προσδίδοντας στις μελέτες και σοβαρό ποσοστό επιφυλακτικότητας.